Företag

DIF Skolidrott tilldelas ramavtal med Stockholms stad

  • Skol IF
  • 21 juni 2023

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockeys gemensamma arbete för ökad fysisk aktivitet i skolan, DIF Skol IF, har genom föreningen Djurgården Skola/Stad vunnit en offentlig upphandling* med Utbildningsförvaltningen Stockholms stad. 

Det så kallade tilldelningsbeslutet gäller ”fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen” och är ett ramavtal vilket gäller från dess tecknande till och med 2025-06-30, med option för köparen att förlänga avtalet på samma villkor maximalt två gånger med ytterligare 12 månader i taget, dock längst till och med 2027-06-10. Detta är den maximala tid offentlig verksamhet får teckna ramavtal. 

Djurgården Skola/stads anbud ansågs leva upp till samtliga krav och vara ekonomiskt fördelaktigt. Beställare är Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och uppdraget ska utföras i anslutning till Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor och gäller låg-, mellan- och högstadier utifrån respektive skolas önskemål. 
– Djurgården Skola/stad är det tredje och senaste verksamhetsområdet jämte vår uppskattade upplevelseidrott (Arena) och traditionella ungdomsidrott (Idrottsplats). Det här är en fin kvalitetsstämpel på verksamhetens operativa förmåga och hållbara infrastruktur. Det faktum att vi blir en upphandlad leverantör, där staden är beställare, innebär att vi har fått ett genombrott i vad Djurgården kan leverera för nytta till staden och dess medborgare. På så sätt blir också föreningen mer relevant för fler och vår position som Stockholms Stolthet ges en starkare innebörd genom vårt uthålliga arbete för att sätta Stockholm i rörelse, säger Filip Lundberg Verendel, hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll och ansvarig för Framgång och Framtid.

Djurgårdens IF har verkat i Stockholm sedan 1891. Föreningen är djupt integrerad i huvudstaden och har nu, genom en omfattande upphandlingsprocess, getts och förtjänat ett stort förtroende ifrån Stockholms stad att fördjupa satsningen på skolidrott och tillgängliggörandet av mer fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen. Philip Hjalmarsson operativt ansvarig i verksamheten lyfter idrottsledarna och samverkan med skolorna som avgörande i arbetet. 
– Varje skoldag 07.00 står våra idrottsledare redo att sprida rörelseglädje till elever runt om i hela Stockholm. Tack vare en framgångsrik samverkan, sedan grundandet 2020, med kompetenta och innovativa skolledare, modiga och hårt arbetande skolpersonal och med Djurgården i ryggen har vi tillsammans med våra idrottsledare hittat en framåtlutad modell för integrering av idrott i skolan. Nu ser vi fram emot att kunna erbjuda ännu fler elever runt om i stadens skolor fysiska aktiviteter i anslutning till skoldagen.

Staffan Holmberg är verksamhetschef för Djurgården Skola/stad och kommenterar avslutningsvis tilldelningsbeslutet ifrån Utbildningsförvaltningen Stockholm stad på följande vis.
– När vi började det här arbetet 2017 som en konsekvens och fortsättning av motionen ”DIF i Förorten” hade vi en tydlig bild av att föreningens relevans och arbetets effektivitet var nära kopplat till skolan. Vi insåg att både samhällsnytta, skolnytta och Djurgårdsnytta kunde gå hand i hand om vi hittade en modell där idrott och skola kunde integreras med varandra. Det finns många att tacka för att detta blivit av och det finns ytterligare ett stort antal personer som spelat en viktig roll i arbetet fram tills idag, men de är för många för att nämna vid namn. Vi bryter ny mark för föreningen och skickar därmed ett stort tack till våra grundare på Alberget 4A och samtliga som sedan dess verkat för att göra Djurgårdens IF till den kraft föreningen är idag. 
 

*Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Läs mer offentlig upphandling på:  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-offentlig-upphandling/

Vid frågor kontakta:
Staffan Holmberg
Verksamhetschef Djurgården Skolidrott
[email protected]
073-779 97 35

Senaste nyheter

Relaterat