Företag

Engelbrektsskolan

Samarbetet med Djurgården och Engelbrektsskolan sträcker sig tillbaka till 2005 och fotbollsprofilen för årskurserna 4-9 börjar därmed närma sig sin 20-årsdag. har fotbollsprofilen för årskurserna 4-9 bedrivits. Totalt är det en verksamhet som omfattar cirka 150 elever. 

I årskurs 4-6 formas klasserna efter närhetsprincipen, medan de i årskurs 7-9 bildas efter en färdighetsmätning för spelare i Stockholms Stad med de flesta grannkommuner. 

Fotbollsprofilen på Engelbrektsskolan innebär två fotbollsträningar under dagtid i veckan, dessa inkluderade i ordinarie skolschema. Eleverna i årskurs 7-9 får även en omfattande teoretisk utbildning i ämnen som rör fotbollen, såsom kost och återhämtning.

Träningarna leds av utbildade instruktörer från Djurgårdens akademi. Årskurs 4-6 tränar på Engelbrektsskolan medan årskurserna 7-9 har sina träningar på Hjorthagens IP.