Företag

Sköldens företräde

”Heraldiken* – grabbar och tjejer, spelare, ledare och supporters – den är föreningens livspuls! Så sitter också DIF-märket och dunkar just utanpå tröjans hjärttrakt. Det gäller att synas – det är heraldikens innersta betydelse.

Idrotten är full av regler och ritualer, vilka är nödvändiga för att skapa en överblickbar ordning. De viktigaste synfälten är skölden (märket) dräkten och priset. Ingendera får se ut hur som helst. Därför är också medaljgravören och tröjtvättaren väl så inblandade som spelare eller tränaren.

Om man bläddrar i hävderna för Djurgårdens ärorika, mångförgrenade 100-åriga historia märker man snart att de första decennierna är fyllda av tydlig omsorg om dessa kännetecken utåt. En idrottsförenings existens skulle tydliggöras för ögat. De estetiska uttrycken för att ge föreningen slagkraft, var lika viktiga som resultaten. Genom heraldiken visar och bevisar man sina anspråk och sitt ansikte” (Ur Djurgårdaren 100 år”).

 

Skölden som ställningstagande och kvalitetssymbol  

Djurgården står, varje dag och året om, för en välkomnande och öppen miljö där alla ska känna sig välkomna oavsett politisk åskådning, etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra yttre eller inre attribut. Vi är en icke politisk och icke religiös idrottsförening och därför ska våra medlemmars eventuella olikheter inom dessa områden inte påverka deras möjlighet att delta i våra verksamheter. Det kan inte nog betonas.  

I en förening av Djurgårdens storlek och karaktär med flera hundra tusen anhängare, tiotusentals aktiva barn och på andra sätt engagerade människor kommer känslouttryck, åsikter och ställningstaganden blandas med varandra. Att våga stå upp och manifestera föreningens position i olika offentliga sammanhang kan till och från efterfrågas och vara berättigat men det är i vår operativa verksamhet 365 dagar om året som vi kan göra skillnad på riktigt. Vi prioriterar handling framför kommunikation. Det ställer i sin tur större krav på vår organisation. Därför behöver vi lägga våra resurser och sätta in våra insatser där vi tror det gör mest nytta och får mesta möjliga spridning internt i hela organisationen och sedan ut i verksamheten externt där alla människor är. Då har vi valt att satsa på att utveckla våra befintliga interna processer istället för att skapa helt nya genom externa initiativ. På så sätt tror vi också att vi får en bättre effekt i slutändan.

Bärandet av Djurgårdströja innebär att man som medlem respekterar de värden Djurgården och djurgårdsskölden står för. Samtliga spelare, ledare och anställda är medlemmar i föreningen. Därmed saknas, anser vi, ett behov av att till omvärlden manifestera detta genom olika certifieringar eller andra politiska, humanistiska eller religiösa symboler. Det är av yttersta vikt att vi i stället varje dag aktivt arbetar för att fylla djurgårdsskölden med dessa värderingar så att de önskvärda beteendena blir bestående och uppmuntras och de icke önskvärda minimeras och fasas ut. En prioriteringsordning vi ger företräde framför externa initiativ och som också är fastslagen i Djurgården Fotbolls övergripande styrdokument. På så sätt tror vi också att vi får en bättre effekt i vår organisation och i slutändan också på människors tid, upplevelse och välmående i Djurgården över tid.  

Vi tror också att fler känner sig delaktiga när vi utgår ifrån det mest heliga vi har, nämligen skölden. Vi vill inte skapa konkurrerande symboler till skölden där skölden uppfattas stå för en sak och en tilläggssymbol uppfattas stå för någonting annat. Djurgårdsskölden är vår kvalitetssymbol. Den är konstant och sin natur inkluderande. Den håller ihop herr och dam, pojk och flick, våra verksamhetsmiljöer arena, idrottsplats, skola och stad och den förenar alla oss som är djurgårdare, oavsett våra olikheter i övrigt. Det är den enda symbol vi har ett ägandeskap över och vars associationer vi kan påverka. Det är ett arbete som är svårt nog och som kräver vår fulla uppmärksamhet och lojalitet.   

Vi vill att alla fina och viktiga värden ska ta sig uttryck i skölden. På samma sätt ska vi med trovärdighet bemöta de destruktiva värden som ibland tar sig uttryck under skölden. Det är vårt jobb att göra allt vi kan för att leva efter den inställningen i praktiken.