Företag

Värdegrund

Samtliga alliansföreningar inom Djurgårdens Idrottsförening har antagit en gemensam värdegrund. Värdegrundens vision och position fastslår att Djurgården ska leva upp till sitt epitet ”Stockholms Stolthet” och i alla delar verka för att vara Sveriges ledande idrottsförening. 

I vår strävan att uppnå sportslig, ekonomisk och social utveckling ska vi alltid verka för att vår förenings framgångar samtidigt ska främja positiva resultat för människa, hälsa och miljö, det vill säga vårt gemensamma lokalsamhälle. Värdegrunden definierar vidare ett antal framgångsprinciper som ska fungera som vägledning och inspiration för alla djurgårdare, oavsett roll i förening.

Genom vårt ramverk, strategiska riktning och handlingsplan Framgång och Framtid tar vi ett helhetsgrepp om värdegrunden och operationaliserar den i såväl strategi som praktik.