Företag

Metod och kvalitet

Att arbeta med unga ledare, en ung styrelse och att hitta motivationsnycklar till alla olika typer av barn och ungdomar kan vara utmanande och kräver därför en genomtänkt arbetsmetodik.

Vi har utformat ett Ledarutvecklingsprogram i tre steg vilket säkerställer att verksamheten utvecklar den struktur, de relationer och de aktiviteter vilka möjliggör en framgångsrik Skol IF. Metodiken utvecklas ständigt i samklang med forskningen av vår ledningsgrupp bestående av både beteendevetare och pedagoger. För den individuella ledarutvecklingen har vi utifrån ett observationsinstrument, framtaget vid Arizona State University sammanvävt med våra professionella yrkeserfarenheter skapat en tydlig uppsättning ledarskapsbeteenden vilket blir ett verktyg för både vuxna och barn att gemensamt utveckla sitt ledarskap. Vi genomför kontinuerliga observationer vilka arbetar på skolorna och här kan även delar av fritidshemmets personal ingå om ni på skolan så önskar.  

Vår erfarenhet säger oss att det även finns behov av utveckling och kollegialt lärande bland personal och ledningen på en skola. Därför organiserar vi träffar för både skolledare och personal där vi inspirerar, utmanar och utvecklar våra verksamheter tillsammans med fokus på hur vi kan öka mängden fysisk aktivitet tillsammans.  

Låter det intressant? Välkommen att ta en första kontakt med vår [email protected]

Vill du veta mer om hur vi arbetar med cuper, camper och clinics? Klicka här.