Företag

Framgång och framtid

Ramverk, strategisk riktning och handlingsplan.

Arena, Idrottsplats och Skola/Stad

Framgång och Framtid definierar uppdrag och operativa arbetsområden för våra tre verksamhetsmiljöer med geografisk spridning i Storstockholm: Arena, Idrottsplats och Skola/Stad. Dessa rymmer i sin tur ett stort antal aktiviteter men som nu kan sorteras upp, prioriteras bättre, följas upp och utvecklas över tid.

Framgång och Framtid är ett resultat och en naturlig konsekvens av många års utvecklingsarbete av vår kärnverksamhet, vilket vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av. Det handlar om att skapa en överblickbar ordning i allt vad vi håller på med som underlättar såväl internt verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete som externt påverkansarbete. Djurgården Fotboll har en väldigt bred verksamhet och vi behöver verktyg för att hålla ihop vår förening samt skapa förutsättningar för att få ut ännu mer av helheten Djurgården har att erbjuda sportsligt, ekonomiskt och publikt.

Riktlinjer för hela föreningen

Framgång och Framtid definierar bland annat ett antal utmaningar och svar som föreningen har att hantera samt ett antal riktlinjer som stöd för strategiska och operativa beslut på lång och kort sikt. Majoriteten av föreningens anställda och verksamhet sorterar, på ett eller annat sätt, in under våra tre definierade verksamhetsområden där Skola/stad genom DIF Skol IF är det senaste tillskottet och som också får en tydlig plats i Djurgården jämte Arena och Idrottsplats. Det här utgör sammantaget Djurgården Fotbolls kärnverksamhet och förhoppningen och ambitionen är att det ska bidra till systematik, framgång och hållbarhet i föreningen över tid.

Självständighet och Djurgårdssköldens företräde

Framgång och Framtid bidrar till att föreningen blir mer självständig och förstärker föreningens förmåga att äga sin egen utveckling, mobilisera resurser effektivt och samtidigt hantera föränderliga omvärldsförhållanden som på olika sätt påverkar vår förenings handlingsutrymme oavsett vad vi tycker om det. Vi tar tydligt ställning för djurgårdsskölden, får därtill ett gemensamt språk mellan föreningarna och en tydlig riktning som alla arbetar efter. För medlemmar, supportrar och partners så blir det även enklare att följa vårt arbete på de olika områdena när vi håller en tydlig linje i vårt dagliga arbete men även i vår kommunikation och rapportering utåt.

Hållbarhet i en bredare kontext

En vilja att påbörja ett systematiskt hållbarhetsarbete uppstår inte sällan till följd av en kris, hantera ett yttre tryck, ett behov av att påvisa ansvar, få ett bättre rykte och ekonomiskt utfall för verksamheten och/eller som en del av ett integrerat kvalitetsutvecklingsarbete. För Djurgården har det varit en kombination av det ovanstående. Varje organisation oavsett det är en idrottsförening, företag eller offentlig verksamhet behöver idag i allt högre utsträckning förhålla sig till en allmän externt definierad hållbarhetsagenda men samtidigt parallellt internt utveckla, äga och kommunicera sin egen. Det här är inte helt enkelt och det blir lätt spretigt varför man behöver vara väldigt klar över vad man själv ska ha det här arbetet till internt i den egna organisationen och externt mot intressenter.

Utveckling och samverkan med Djurgården Hockey

Framgång och Framtid adresserar just detta och underlättar samtidigt utveckling och samverkan mellan Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Det skapar förutsättningar för oss att bli strategiskt starkare tillsammans, samtidigt som respektive förening har ett fortsatt betydande viktigt eget operativt manöverutrymme, inom sina respektive organisationer och idrotter. Avslutningsvis tar vi, genom Framgång och Framtid, ett helhetsgrepp om värdegrunden och operationaliserar den i såväl strategi som praktik.

Hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll och ansvarig för Framgång och Framtid är Filip Lundberg Verendel och han nås bäst på [email protected] eller 076 026 36 71.