Företag

Vårt //erbjudande

Skol IF kan vara en fantastisk tillgång om det görs rätt men för den ovane eller upptagne kan administration och formalia kännas överväldigande. Vi har lång erfarenhet av att driva idrottsförening och har utformat vårt arbete för att vi ska göra det vi är bäst på, så att ni kan fokusera på det ni är bäst på.

Genom samverkan med oss får ni tillgång till av en organisation som består av en metodhandledare, en skolsamordnare och en fulltidsresurs för ekonomi och administration. Deras uppdrag är att stötta idrottsledaren och på så sätt kan idrottsledaren på skolan fokusera helhjärtat på att tillföra så mycket fysisk aktivitet det bara går. Före, under och efter skoldagen. Såhär kan en vanlig dag se ut: 

 

• En vanlig dag börjar 07.00 med att låta eleverna komma i gång inför skolan genom fysisk aktivitet

• Mellan 08.00-09.00 fortsätter aktiviteter, ofta med utvalda klasser/elevgrupper som har sovmorgon eller liknande

• Mellan 09.00-13.00 arbetar idrottsledaren för att öka mängden fysisk aktivitet under rasterna samt bidrar aktivt till en mer inkluderande miljö på skolan 

• När skoldagen är slut vid 14.00 organiseras ytterligare tre Skol IF-pass, 14.00-15.00, 15.00-16.00 och 16.00-17.00

• Det innebär att vår Skol IF struktur sammantaget tillför 20-25h fysisk aktivitet per vecka, utöver skoltiden mellan 09.00-13.00

 

För att säkerställa att Skol IF är och förblir en förening av och för barn och ungdomar organiserar vi ledarskapsutbildningar och styrelseutbildningar för de elever som vill. Vi använder oss till en början av Skolidrottsförbundets utbildningspaket men har även två fördjupande spår vilka vi kallar Djurgården Skolidrotts Ledarskapsakademi och Djurgården Skolidrotts Styrelseakademi. De två akademierna är fördjupande utbildningspaket där elever under ledning av ledare och styrelseledamöter, genom upplevelsebaserat lärande ökar sina kunskaper om ledarskap och styrelsearbete. Det skapar bättre förutsättningar för det lokala Skol IF att fungera samt ger eleverna värdefulla erfarenheter att sätta på sina CV inför framtiden.  

Vår långa erfarenhet av att driva idrottsföreningar gör även att vi på ett enkelt och smidigt sätt kan sköta samtlig administration så som medlemsregister, passplanering, kommunikation med medlemmarna, ledartillsättning, verksamhetsplaner, budgetarbete, rapportering i Idrottonline med mera. Vidare organiserar och administrerar vi samtligt styrelsearbete, skriver bokslut och sköter samtlig redovisning mot Skatteverket. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp om samtliga administrativa och juridiska processer kring verksamheten, vilket håller er insats till ett absolut minimum.  

Låter det intressant? Välkommen att ta en första kontakt med Philip Hjalmarsson [email protected]

Vill du veta mer om hur vi arbetar med metodhandledning och verksamhetsutveckling? Klicka här.