Företag

Styrelse

Vid årsmötet 2024 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Lars-Erik Sjöberg

Ordförande i Djurgården Fotboll sedan 2013. Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2024. 

Clas–Göran Sylvén

Omvald till en tid av två år på årsmötet 2024.

Petra Wester

Omvald för en tid av två år på årsmötet 2024. 

Cecilia Lannebo

Vald för en tid av två år på årsmötet 2023. 

Mikael Pawlo

Vald för en tid av två år på årsmötet 2023.

Mattias Jonson

Omvald för en tid av två år på årsmötet 2023. 

Poya Motai

Omval för en tid av två år på årsmötet 2024.

Pelle Kotschack

Hedersledamot i Djurgården Fotboll. Styrelseledamot i Djurgårdens IF. 

Johan Winterstam

Nyval för en tid av ett år på årsmötet 2024.

Styrelsen ansvar

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och erhåller inget arvode för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB (Djurgårdens Elitfotboll AB) som är övergripande verksamhetsansvarig.

Valberedning

Magnus Öhrman (sammankallande)
Linda Wijkström
Jenny Furtenbach
Joakim Uebel

Har du förslag på personer som bör ingå i Djurgården Fotbolls styrelse? Valberedningen nås på [email protected]

Instruktion för valberedningen hittar du här.