Företag

Spela i DIF

Djurgården erbjuder varierande möjligheter till att spela fotboll för barn och unga i alla åldrar.

Den blårandiga fotbollsresan

Den blårandiga fotbollsresan inleds vid 5-7 års ålder med Knatteskola på Gärdets sportfält under vår och höst. Knatteverksamheten har fokus på glädje och bollekar och leds av vårdshavare och anställda ungdomsledare som vägleds via ansvariga för barnverksamheten. Under vinterhalvåret bedrivs Vinterknatteskolan för samma åldrar. 

 

När Knatteskolan avslutas på hösten när spelarna är 7 år bildas det lag, och dessa inleder sin första säsong under november samma år. Lagbildningen genomförs av föreningen, där hänsyn tas till knattegrupperna, men till viss del också förmåga – men där alla lagen har samma förutsättningar utifrån möjlig träningsmängd och tränare. Det är fortsatt vårdnadshavare som leder verksamheten och dessa får både vägledning av ansvarig för barnverksamheten och utbildning av Djurgården Ungdom. 

 

När spelarna är 10 år bildar föreningen akademilag. Den traditionella flick- och pojklagsverksamheten fortsätter oförändrat och är fortsatt en verksamhet ledd av spelarnas vårdnadshavare. När spelarna är 13 år bildar föreningen lag 2-verksamhet på pojksidan som leds av arvoderade tränare, likt i akademiverksamheten. 

 

•    Den sportsliga målsättningen för akademin är att utbilda elitfotbollsspelare, givetvis allra helst till Djurgårdens egna dam- och herrlag

•    Den sportsliga målsättningen för lag 2-verksamheten är att utbilda spelare som kan erbjudas plats i akademiverksamheten

•    Den sportsliga målsättningen för den traditionella verksamheten är att de spelare som vill, ska kunna spela fotboll i Djurgården fram till det år de fyller 19 år