Företag

Spela i DIF

Djurgården erbjuder varierande möjligheter till att spela fotboll för barn och unga i alla åldrar.

Den blårandiga fotbollsresan

Den blårandiga fotbollsresan inleds vid 6-7 års ålder med Knatteskola på Gärdet under vår och höst. Knatteverksamheten har fokus på glädje och bollekar. Knatteverksamheten leds av föräldratränare och anställda ungdomsledare som vägleds via ansvariga för barnverksamheten 6-12 år i DIF Ungdom. Under vinterhalvåret bedrivs vinterknatteskolan för samma åldrar (separat anmälan). 

När knatteskolan är avslutad på hösten när spelarna är 7 år, så bildas lag som inleder den första säsongen i november samma år och är en föräldraledd verksamhet. Sammansättningen av lag genomförs av föreningen, där hänsyn tas till knattegrupperna men till viss del också förmåga – men där alla lagen har samma förutsättningar utifrån möjlig träningsmängd och tränare (föräldraledd verksamhet). Alla föräldrar i ledar- eller tränarroll får vägledning och utbildning från ansvarig för barnverksamheten i DIF Ungdom. 

Vid 9 års ålder startar föreningen öppen träning som välkomnar de spelare som vill till ytterligare träningspass. Öppen träning är en verksamhet för flick- och pojkspelare 9-12 år. 

In till året då spelarna fyller 10 år ålder bildar föreningen Akademilag (länk på ordet) för pojkar och för flickor. Den traditionella flick- och pojklagsverksamheten fortsätter oförändrat som en föräldraledd verksamhet. Vid 13 år bildar föreningen andralag (lag 2 lag) på pojksidan, ledd av arvoderade tränare likt akademiverksamheten. 

•       Den sportsliga målsättningen för Akademin är att utbilda spelare till elitfotbollen och helst till Djurgårdens dam- och herrlag. 

•       Den sportsliga målsättningen för lag 2 lagen är att utbilda spelare som kan erbjudas plats i akademiverksamheten. 

•       Den sportsliga målsättningen för den traditionella verksamheten är att de spelare som vill ska kunna spela ungdomsfotboll i Djurgården fram till det år de fyller 19 år. Begränsande faktorer för spelare att delta fram till 19 år i traditionell verksamhet, är främst tillgång på ledare och planer.