Företag

Skol IF i punktform

Djurgården tar genom folkhälsosatsningen DIF Skol IF ett nationellt ledarskap för att få fler flickor och pojkar att röra på sig. Nedan presenterar vi verksamheten kortfattat i punktform:

 • DIF Skol IF sätter Stockholm i barn- och unga i rörelse genom att integrera idrott och skola.
 • DIF Skol IF är en idrottsförening för barn och ungdomar 7-18 år på barn och ungdomars villkor, vars verksamhet sker i direkt anslutning till skoldagen, under helger och skollov.
 • På varje skola arbetar en heltidsanställd Djurgårdsledare, deltagande är gratis och barnen är med och bestämmer aktiviteterna.
 • Vi tillför 80-100 timmar gratis extra fysisk aktivitet per skola, i månaden. 20-25 timmar i veckan. 4-5 timmar per dag.
 • Genom att vi integrerar idrottsföreningen i skolan når vi alla barn, även de som annars aldrig kommer i kontakt med idrottsrörelsen (cirka 40% är inte med i någon annan idrottsförening). 
 • Vi kommer ut till barnen där de är och inkluderar så många som möjligt i rörelse i ett positivt sammanhang.
 • Vi agerar och skapar fler resurseffektiva aktiviteter som löser gemensamma uppdrag genom samverkan mellan idrott och skola.
 • Vi tillför resurser till första linjen, det vill säga personalen på golvet för att där arbeta direkt med barn och ungdomar. Det stärker den ordinarie verksamheten i stället för att belasta den.
 • Med utgångspunkt i lek, bortom kortsiktiga projekt och event, integrerar vi resurser i kärnverksamheten så att infrastruktur och långsiktighet säkerställs.
 • Vi utvecklar samverkanslösningar där alla parter är med och delar på riskerna och vinsterna. Det upprätthåller engagemang och lojalitet.

 

2022 i siffror

 • 225 000 (!) deltagartillfällen
 • 14 000 olika aktiviteter
 • 30 anslutna skolor
 • 1500 aktiva barn varje dag
 • 58% pojkar och 42% flickor