Företag

Välgörenhet

Principer gällande engagemang för välgörande ändamål.

Djurgårdens IF:s vision är att sänka trösklar in i verksamheten så att fler människor ska få ta del av idrottens gemenskap. Vårt lokalsamhälle och närmiljö är vår stad Stockholm och vi arbetar för att, i allt vi gör, verka för att fler ska välja att aktivera sig tillsammans med oss. Vi underhåller årligen hundratusentals människor på våra arenor när våra representationslag spelar match, vi utbildar varje vecka våra yngre fotbollsspelare på våra idrottsplatser i vår egna ungdomsverksamhet och genom Sveriges ledande folkhälsosatsning integrerar vi skola och idrott och sätter därigenom varje dag tusentals barn och ungdomar i rörelse. Genom vår kärnverksamhet bidrar vi till stora nyttovärden som kommer individ, familj och lokalsamhälle till glädje.

Att få träffa sina förebilder och idoler, gå på fotbollsmatch eller bara få känna sig som en del av en större gemenskap genom idrotten är för många människor som lever i utsatta situationer ingen självklarhet men väl så uppskattat. Det vet vi av lång erfarenhet. Djurgården försöker därför vara tillmötesgående gentemot organisationer vilka arbetar praktiskt med de mest utsatta grupperna i vår stad. Djurgården har möjligheter, att vi vårt varumärkes attraktionskraft och popularitet göra en skillnad för de som inte alltid har det så lätt. Ibland väljer vi att göra insatser som Djurgården är ensam avsändare för, ibland gör vi saker med andra och ibland tar våra samarbetspartners egna lovvärda initiativ som vi uppmuntrar.

Även om vi försöker hjälpa till där vi kan, får vi mängder av förfrågningar om behjärtansvärda initiativ från olika organisationer, både nationella och internationella, och det är inte alltid helt lätt att välja. Vi har därför valt att prioritera att arbeta med organisationer vilka har fysisk verksamhet i Stockholm där man arbetar aktivt med att förbättra stockholmarnas liv, unga som gamla oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi utgår ifrån två principer för att våra insatser för välgörande ändamål ska ge bästa möjliga utfall; närhetsprincipen och aktivitetsprincipen. Det innebär praktiskt att vi söker efter organisationer vilka verkar i vårt närområde med människor från vårt närområde och som önskar aktivera sig tillsammans med Djurgården i närområdet. Vi vill även säkerställa att människor vilka annars av olika skäl inte naturligt kan aktivera sig tillsammans med Djurgården, ges möjlighet att göra det. På så sätt sänker vi trösklarna in i Djurgårdsfamiljen.

För att aktiveringar för välgörande ändamål ska bli aktuellt behöver organisationer:

1. Bedriva fysisk verksamhet i Stockholm.
2. Bedriva verksamhet riktat mot stockholmare som lever i en utsatt social/och eller ekonomisk situation.
3. Önska att aktivera sig tillsammans med oss, inte enbart erhålla ekonomiskt stöd.

Organisationer som enbart bedriver opinionsbildning eller insamlingsverksamhet avviker ifrån dessa principer och är därför inte aktuella*

Om din organisations verksamhet överensstämmer med våra överväganden och ni skulle vilja genomföra aktiveringar med oss, skriv ett mail till vår ansvarige tjänsteman Filip Lundberg Verendel på [email protected]. Beskriv i mailet vilka ni är, hur ni arbetar med utsatta människor i Stockholmsområdet och hur ni tänker er att en aktivering skulle kunna se ut. Förfrågningar besvaras i den ordning de kommer in till oss. På så sätt hanteras samtliga förfrågningar på ett systematiskt och rättvist sätt. Förfrågningar som inte inkommer korrekt kommer inte att besvaras av ansvarig tjänsteman.

Du är också självklart välkommen att höra av dig till oss om du önskar få mer information kring våra ställningstaganden och de överväganden som ligger till grund för den inriktning vi valt. Sådana förfrågningar skickas även de till [email protected].

*Djurgården Fotboll förbehåller sig rätten att ingå samarbeten utanför den här strategin om det av olika anledningar bedöms viktigt, men vill samtidigt poängtera att vi är restriktiva med att avvika ifrån den.