Företag

Djurgårdsalliansen

Hundra år efter bildandet ombildades Djurgårdens IF till en alliansförening 1991 och består i dag av 20 ekonomiskt fristående föreningar. Samtliga idrotter fick bilda egna föreningar, med eget ekonomiskt och sportsligt ansvar, som en konsekvens av de ekonomiska problem som Djurgårdens IF drabbades av i slutet av 1980-talet. Då höll ekonomiska problem inom en förening på att sätta hela DIF i konkurs.  Problemen klarades ut men styrelsen tog konsekvenserna, och för att de här problemen inte skulle kunna upprepas föreslogs att DIF ombildades till en Alliansförening. Beslutet antogs enhälligt på årsmötet 1990.

Djurgårdens IF Alliansförening har det övergripande policyansvaret och är ägare av DIF-skölden och varumärket. Djurgårdföreningarna är medlemmar i Alliansföreningen. Medlemsföreningarna utövar också huvudmannaskapet i Alliansföreningen vilket i första hand sker vid Årsmöten och Förtroenderådsmöten.

Läs mer om Djurgårdens IF Alliansförening här. 

Besök DIF Hall of Fame här.