Företag

Skol IF på //din skola

Ett Skol IF är barn och ungdomars egen idrottsförening vars verksamhet sker i direkt anslutning till skoldagen. En förening med nära koppling till skolan utan att för den sakens skull behöva följa en läroplan. Eleverna bestämmer själva aktiviteterna, utbildar sig i ledarskap och sitter själva i styrelsen.

Ett välfungerande Skol IF skapar massor av rolig fysisk aktivitet, ökar sammanhållningen på skolan, bidrar till ökad studiero, minskar konflikter och lär eleverna massor av nyttiga färdigheter inför vuxenlivet.

DIF Skol IF innehar ett ramavtal för "fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen" med Utbildningsförvaltningen Stockholms stad.

Vi hjälper er att starta, driva och utveckla ert eget Skol IF tillsammans med eleverna på er skola.

I vårt Skol IF ingår:

• Uppstart av Skol IF

• Samtlig administration av Skol IF inklusive schemaläggning vilken möjliggör cirka 4h Skol IF per dag

• Digital fortbildning av er Skol IF personal utifrån Djurgården Skolidrotts Ledarutvecklingsprogram 

• Handledning av er Skol IF personal ca. 2h per vecka

• Cuper, Camper och Clinics på höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov 

• Djurgården Skolidrotts Styrelseakademi 

• Djurgården Skolidrotts Ledarskapsakademi  

• Nätverksträffar för personal och skolledning

Om önskemål finns kan vi även bemanna er Skol IF


 

Varför ska idrott och skola arbeta närmare varandra?

Trots att larmrapporterna om barnens minskade fysisk aktivitet, med stora negativa konsekvenser för hälsa, välmående och utveckling, avlöser varandra så har varken skolan eller idrotten, var för sig, hittat en tillfredsställande och hållbar lösning på problemet. Djurgårdens IF är Sveriges största och mest framgångsrika idrottsförening och vi vet vad som krävs för att bryta mönstret. Vi hjälper er att skapa massor av fysisk aktivitet, öka barn och ungdomars delaktighet i planering och utförande och genom vår samverkansmodell gör vi det helt kostnadsneutralt. Skolan kan behöva stöd utifrån för att öka mängden fysisk aktivitet och idrotten behöver nå fler barn på nya platser, bortom den traditionella föreningsidrotten. Vi behöver med andra ord varandra!

Låter det intressant? Välkommen att ta en första kontakt med vår operativt ansvarige [email protected].

Vill du veta mer om innehållet i Skol IF klicka här.