Företag

Riktlinjer, uppdrag och områden

Föreningen har, inom ramen för Framgång och Framtid, definierat sex riktlinjer för strategiska och operativa beslut som syftar till att främja framgång, arbetsro och långsiktig riktning för hela föreningen. En förutsättning för att vi ska lyckas med det ovanstående.

1. Fotboll är vår kärnverksamhet, Djurgården är vår uppdragsgivare och Stockholm är vår stad
2. Vi är en förening för herrar, damer, flickor och pojkar och som förening är vi öppna och inbjudande
3. Vi äger vår egen utveckling och resultat men involverar våra intressenter i processen
4. Vi är en medlemsförening och sätter alltid djurgårdsskölden främst. Alltid oavsett
5. Vi vill att alla ska vinna i partnerskap med oss. Individ, förening, näringsliv och stad
6. Ekonomi i balans och en stabil organisation är en förutsättning för långsiktig framgång.

 

Djurgårdens tre verksamhetsmiljöer

Våra verksamhetsmiljöer, ”Arena”, ”Idrottsplats” och ”Skola/Stad” med geografisk spridning över hela Storstockholm bygger individer, förening och stad. Djurgården kan fysiskt aktivera, engagera, avlasta, uppmuntra och glädja människor igenom hela livet.

Kopplat till våra tre verksamhetsmiljöer finns varsitt tydligt förankrat och definierat uppdrag och syfte samt tre huvudsakliga arbetsområden som vi kontinuerligt arbetar efter i vår vardag. Dessa rymmer i sin tur ett stort antal aktiviteter men som på så sätt kan prioriteras bättre och följas upp.

Det här utgör sammantaget vår kärnverksamhet och bidrar till systematik och hållbarhet i föreningen över tid. Majoriteten av föreningens anställda och verksamhet sorterar också på ett eller annat sätt in under någon av dessa, där Skola/Stad är det senaste tillskottet.

 

Arena

Uppdrag
Skapa sportslig framgång för våra representationslag och tillhandahålla glädje och gemenskap för människor genom upplevelser

Arbetsområden
Topplag
Upplevelser
Matchdag

 

Idrottsplats

Uppdrag
Ge barn och ungdomar möjlighet att idrotta i Djurgården, utbilda och stödja spelare och ledare samt vara en viktig garant för föreningens stabilitet över tid.

Arbetsområden
Utveckla och stödja spelare och ledare
Välmående och tillgänglighet
Infrastruktur

 

Skola/stad

Uppdrag
Reformera sättet vi idrottar på och göra Djurgårdens IF till en naturlig del av stockholmarnas vardag och därigenom stärka föreningens position och relevans i Storstockholm och Sverige.

Arbetsområden
Folkhälsa och utbildning
Integrera idrott och skola
Stärka föreningens relevans

Organisationens roll
Organisationen är fundamentet som håller ihop föreningen och våra verksamhetsmiljöer arena, idrottsplats, skola och stad. Den säkerställer en sund ekonomi, kloka beslut och en fortsatt positiv utveckling av föreningen. Organisationen ska följa Djurgårdens riktlinjer för strategiska och operativa beslut

Organisationens prestation över tid sätter förutsättningarna för föreningens ekonomi, konkurrenskraft, position och leverans på alla nivåer över tid.