Företag

Ambassadör

Varje spelare, ledare och vårdnadshavare är en Djurgårdsambassadör i sin respektive roll. Medvetet och omedvetet så representerar alla föreningen i sin roll på och vid sidan av planen, eller när man har sina föreningskläder på sig.

Djurgården Ungdoms tre värdeord, formulerad i vår värdegrund, sätter rubriken för de beteenden som vi förväntar oss av spelare, ledare och vårdnadshavare:

Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett!

 

Spelarnas påbud

Glädje - Det ska vara roligt att spela fotboll i Djurgården. Det är därför vi spelar. Spelarnas beteende bidrar till glädjen med fotbollen för alla i laget

Värdighet och respekt - Vi undviker att fuska, filma, slåss och använda fula ord. Vi respekterar våra motståndare och medspelare, ledare, funktionärer, domare och publik

Alltid oavsett! - Oavsett om vi är på eller utanför planen, i medgång eller motgång - spelare, ledare och vårdnadshavare är alltid goda Djurgårdsambassadörer!

 

Ledarnas påbud

Glädje - Vi ger positiv och konstruktiv feedback till spelare i träning och match. Vi undviker att uttrycka oss oaktsamt eller agera reaktivt med bestraffning

Värdighet och respekt - Vi beter oss värdigt och med respekt gentemot spelare, ledarkollegor och vårdnadshavare i laget, samt mot samma funktioner i motståndarlag.

Vi undviker att högljutt i tal kritisera en domares bedömning. Vi klär oss alltid i föreningskläder vid träning och match

Alltid oavsett! - Oavsett om vi är på eller utanför planen, i medgång eller motgång - spelare, ledare och vårdnadshavare är alltid goda Djurgårdsambassadörer!

 

Vårdnadshavarnas påbud

Glädje - Vi uppmuntrar alla spelare i laget, i både med- och motgång. Vi är positiva och vägledande snarare än kritiserande och bidrar till en positiv upplevelse.

Värdighet och respekt - Vi beter oss värdigt och med respekt gentemot spelare, ledare, vårdnadshavare och mot samma funktioner i motståndarlag. Vi undviker att högljutt i tal kritisera en domares bedömning.

Vårdnadshavare står på motsatt sida från lagets avbytarbänk vid match och låter lagets tränare sköta coachning

Alltid oavsett! - Oavsett om vi är på eller utanför planen, i medgång eller motgång - spelare, ledare och vårdnadshavare är alltid goda Djurgårdsambassadörer!

 

Alliansföreningarna i Djurgårdens IF har en gemensam föreningsövergripande värdegrund som fastslår att Djurgården ska leva upp till sitt epitet ”Stockholms Stolthet” och i alla delar verka för att vara Sveriges ledande idrottsförening.

I vår strävan att uppnå sportslig, ekonomisk och social utveckling ska vi alltid verka för att vår förenings framgångar samtidigt ska främja positiva resultat för människa, hälsa och miljö, det vill säga vårt gemensamma samhälle.

Den alliansövergripande värdegrunden i sin helhet kan du ta del av här.