Företag

Ambassadör

Varje spelare, ledare och vårdnadshavare är en Djurgårdsambassadör i sin respektive roll. Medvetet och omedvetet så representerar alla föreningen i sin roll på och vid sidan av planen, eller när man har sina föreningskläder på sig.

Djurgården Ungdoms tre värdeord, formulerad i vår värdegrund, sätter rubriken för de beteenden som vi förväntar oss av spelare, ledare och vårdnadshavare:

Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett!

 

Spelarbud

Glädje - Det ska vara roligt att spela fotboll i Djurgården. Det är därför vi spelar.

Värdighet - Det innebär att vi inte fuskar, filmar, slåss eller säger fula ord.

Respekt - Vi respekterar våra motståndare, medspelare, ledare, funktionärer och publik

Alltid oavsett! - Det spelar ingen roll om det är på eller utanför planen, i medgång eller motgång. Vi är alltid goda Djurgårdsambassadörer!

 

Ledarbud

Glädje - Vi ger positiv, konstruktiv och instruktiv feedback till spelare i träning som match, och undviker att skrika oaktsamt på spelare eller agera reaktivt med bestraffning.

Värdighet och respekt - Vi beter oss värdigt i alla situationer, och undviker att kritisera en domares bedömning, eller en motståndares uppträdande. Vi klär oss i föreningskläder under träning och match.

Alltid oavsett! - Det spelar ingen roll om det är på eller utanför planen, i medgång eller motgång. Vi är alltid goda Djurgårdsambassadörer!

 

Vårdnadshavarnas påbud

Glädje - Vi uppmuntrar alla spelarna i laget, inte bara ditt eget barn, i både med- och motgång. Vi är positiva och vägledande snarare än kritiserande och dömande

Värdighet och respekt - Vi beter oss värdigt i alla situationer, och undviker att kritisera en domares bedömning, eller en motståndares uppträdande.

Alltid oavsett! - Det spelar ingen roll om det är på eller utanför planen, i medgång eller motgång. Vi är alltid goda Djurgårdsambassadörer!

 

Alliansföreningarna i Djurgårdens IF har en gemensam föreningsövergripande värdegrund som fastslår att Djurgården ska leva upp till sitt epitet ”Stockholms Stolthet” och i alla delar verka för att vara Sveriges ledande idrottsförening.

I vår strävan att uppnå sportslig, ekonomisk och social utveckling ska vi alltid verka för att vår förenings framgångar samtidigt ska främja positiva resultat för människa, hälsa och miljö, det vill säga vårt gemensamma samhälle.

Den alliansövergripande värdegrunden i sin helhet kan du ta del av här.