Företag

Pojk- och flickverksamhet

Djurgårdens traditionella verksamhet för pojkar och flickor har som mål att vara en utvecklande, meningsfull och rolig verksamhet för barn och ungdomar upp till 19 år.

Verksamheten leds av sportsligt ansvariga för barn- och ungdomsverksamheten, men framför allt av ungefär 600 ideella föräldratränare.