Företag

Outgiven jubileumsbok om Djurgården från 1916 finns nu att läsa

  • Historia
  • 12 mars 2023

DIF Historia har digitaliserat en tidigare outgiven jubileumsbok från Djurgårdens 25-årsdag.

I början av 1900-talet skrev Djurgårdens sekreterare, Johan af Klercker, en jubileumsbok om Djurgården. Det som först var tänkt att  bli föreningens 25-årsbok slutade med ett handskrivet utkast på nästan 800 sidor. Sedan dess har det förvarats i ett par lådor på Stadsarkivet. Där låg det ända fram till 2019 då personerna bakom DIF Historia påbörjade det gedigna arbetet med att digitalisera skriften – och nu, nästan fyra år senare, är de klara.

Uppskattningsvis tog arbetet i runda slängar tusen timmar, där Kalle Einarsson stått för lejonparten av arbetet. 
– Vi är mycket glada över att kunna dela med oss av resultatet till alla Djurgårdare på vår 132:a födelsedag, hälsar DIF Historia.

Boken läser du här!

Trevlig läsning!

Senaste nyheter

Relaterat