Företag

DIF i Stockholm

Fotboll, gemenskap och hälsa.

Djurgården är mer än en fotbollsförening. Vi är, sedan 1891, en lojal och närvarande institution i staden, vars verksamhet utifrån verkliga behov, gör skillnad i människors liv. Varje dag, år ut och år in.

Vi har alla plikter och åtaganden gentemot vår familj, arbete, skola och samhället vi är en del av. Det betalar våra räkningar, ger oss en meningsfull tillhörighet och bygger vårt gemensamma samhälle. Men med plikter följer också ett behov av återhämtning och fritid. Som en integrerad idrottsförening i vårt Stockholm sedan 1891 skapar, underhåller och underlättar vi viktiga relationer, aktiviteter och underhållning för hela familjen genom vår kärnverksamhet. Ett samhälle utan idrott, musik, kultur och mötesplatser lever inte och fotboll som sport, underhållning och social gemenskap är ett viktigt komplement till livets alla obligatoriska måsten.

Stockholm är en stad med höga ambitioner inom välfärd och tillväxt men staden blir aldrig mer välmående än dess medborgare och en god hälsa är summan av människors aktiviteter och tillfredsställelse med hem, skola, arbete och fritid. Genom att tillgängliggöra mer stimulerande fysisk aktivitet för barn och ungdomar ökar vi inte bara den fysiska aktiviteten hos nästa generation stockholmare utan underlättar samtidigt familjers livspussel. Drömmar om att bli professionell fotbollsspelare förblir för många en dröm men tusentals barn och unga lever ett fysiskt aktivt liv genom vår traditionella ungdomsidrott och nya expansiva skolidrott.

 

Välmående förutsätter både fysisk aktivitet och avkoppling

Djurgården kan fysiskt aktivera, engagera, avlasta, uppmuntra och glädja människor igenom hela livet, vilket skapar stora positiva effekter inte bara på individ- och familjenivå utan även på vår gemensamma stad. God hälsa och välbefinnande uppstår med andra ord både genom fysisk aktivitet och träning men också genom nöjen och avkoppling. Båda behövs och båda erbjuds genom oss

Hållbarhet kan väcka många associationer. De flesta är nog överens om att vi i framtiden behöver ha ett hållbarhetsperspektiv på alla nivåer. Som idrottsförening vet vi att starka känslor och kalkylerad rationalitet inte alltid går hand i hand. Vi tror de bästa och mest hållbara resultaten uppnås när vi hittar en balans mellan de två. På samma sätt tror vi att vi är som mest tillfreds med vår tillvaro när vi kan hitta en balans mellan vardagliga plikter och en aktiv hälsofrämjande livsstil genom träning å ena sidan och återhämtning genom nöjen, avkoppling och underhållning å andra sidan. Idrottens kraft kommer från dess inneboende variationer. Vissa föredrar tävlingen och kampmomentet medan andra föredrar den sociala och lätta träningsformen. Vissa uppskattar en bra match på plats som aktiv åskådare medan andra föredrar att titta hemifrån.

Genom omfattande, hållbara och riktade insatser runt om i Stockholm ökar vi mängden fysisk aktivitet i direkt anslutning till skolan (före, under och efter). Vi sammanför idrottens attraktion och potential med skolans tillgänglighet och infrastruktur. Detta samtidigt som vi stärker föreningens närvaro och relevans i Stockholms stad med omnejd

Djurgårdens kärnverksamhet bygger, i alla delar, på just kombinationen av underhållning och hälsa genom vår verksamhet på våra arenor, idrottsplatser och skolor runt om i vår stad. Genom dessa aktiviteter bidrar vi till att människors vardag blir lite enklare, främjar en hälsosammare livsstil och adderar värdefull gemenskap och underhållning till fritiden.

Genom vår kärnverksamhet adresserar vi flera av FN:s globala hållbarhetsmål men det börjar lokalt. För vår del i vardagen, i Stockholm.