Företag

Våra lag

Här hittar du trupperna för våra lag i flickakademin.

I Akademiverksamheten för flickspelare är lagen är organiserade i fyra block – FA10-11, FA12-13, FA14-15, FA17-19. Varje block har inlärningsmål som anpassas till spelarnas mognadsnivå. Utbildningsmålen i varje block är en process där det yngsta laget i blocket är närmre föregående block och det äldsta laget i blocket kanske börjar titta på nästa steg.

I FA10-11 och FA12-13 introduceras spelaren till Akademin. Spelaren ska inspireras, utveckla sina tekniska och taktiska färdigheter och få mycket frågor i utbildningen av tränarna.

I FA14-15 involveras spelaren i utbildningen för att förstå hur färdigheterna ska användas, med målet att delaktigheten gör att de genom intresse och nyfikenhet ställer frågor och är aktiva i utbildningen.

I FA17-19 testar tränarna spelarnas kunskaper genom att individualisera och öka komplexiteten i utbildningen, samt över tid delegera delar av träning och match. Spelarna lär sig att maximera sina färdigheter för att kunna prestera i träning och tävlingssituationer. Målet är att spelare och tränare har en dialog och diskuterar kring träning- och matchsituationer.