Företag

Om verksamheten

Djurgårdens Akademiverksamhet har som mål att utbilda framtida elitfotbollsspelare, primärt till Djurgårdens dam- och herrlag.

Akademiverksamheten leds av en ledning, tränare och specialister med lång erfarenhet av barn- och ungdomsfotboll, samt erfarenheter av svensk och vissa fall internationell elitfotboll. Den praktiska erfarenheten kombineras med stöd från forskning kring arbete med spelarutveckling och människor.

Ett genomarbetat arbetssätt för träning, match och utveckling av individen, med en tålmodig, sund och långsiktig verksamhet, är utgångspunkterna för att förbereda spelarna för en möjlig karriär som elitfotbollsspelare.

Akademin är en typ av utbildning och sätt att delta i ungdomsfotboll i Djurgården. Akademin erbjuder inga garantier om att i framtiden bli elitfotbollsspelare, utan koncentrerar sig på att stegvis utbilda spelare i fotboll, precis som all övrig typ av ungdomsverksamhet i föreningen. Över tid närmar sig spelarna seniorfotbollen och möjligheten att bli elitfotbollsspelare blir tydligare. Akademins garantier är i kvalitén på verksamheten, som är beskriven ovan.

UTVECKLINGSARBETE GENOM POLICY

Akademiverksamhetens generella riktlinjer definieras i två arbetsdokument – verksamhetsplanen för akademin och spelar- och ledarutbildningsplanen för akademin. Båda dokumenten bygger vidare på motsvarande dokument för hela Djurgården Ungdom, men med specifika anpassningar för akademins verksamhet.

Verksamhetsplanen beskriver riktlinjer för träning, match, truppstorlek, förflyttning/uppflyttning, scouting, utvecklingssamtal, ledighet från träning och match under säsong.

Spelarutbildningsplanen beskriver utgångspunkter i ledarnas arbetssätt, hur akademilagen tränar och hur utbildningens innehåll ser ut över tid.

Akademiverksamhetens utveckling sker utifrån revidering av dessa dokument där riktlinjer blir annorlunda eller tydligare.