Företag

Valberedningens förslag till styrelse

  • Föreningen
  • Medlem
  • 16 feb 2022

Den 10 mars är det dags för Djurgården Fotbolls årsmöte. Här kan du ta del av valberedningens förslag till styrelse samt intervjuer med Linda Wijkström, Claes-Göran Sylvén och Poya Motai.

Vi i valberedningen har slutfört vårt arbete inför kommande årsmöte efter samtal med våra styrelseledamöter och tjänstemän inom föreningen. Vi är också tacksamma över att ha kunnat hålla dialog med många engagerade medlemmar under gångna året.

Under 2022 är det tre av våra ledamöter som har utgående mandat. Vår bedömning är att samtliga ledamöter tillför mycket i styrelsens pågående arbete och vi väljer därför att föreslå omval av samtliga. Med styrelsens samlade kompetens och nuvarande storlek innebär det också att vi, liksom ifjol, inte föreslår några förändringar. Vi rekommenderar också omval av Lars-Erik Sjöberg som föreningens ordförande.

Pandemin har haft fortsatt prägel på verksamheten och styrelsearbetet, men under en tid som varit och till stor del är mycket prövande, så har föreningen fortsatt att avancera inom flera verksamhetsområden. Detta gäller spets- och breddidrott, men också för föreningen andra viktiga områden såsom ökade medlemsantal. Gemensamma nämnaren är att Djurgården Fotboll i allt större omfattning skaffar sig förmågan att verka långsiktigt. Något som möjliggjorts av gott ekonomiskt sinne och en samsyn i hur resurser ska fördelas.

- Vi föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande till en period av ett år.

- Till ordinarie ledamöter på två år föreslår Valberedningen omval av Claes-Göran Sylvén, Poya Motai & Linda Wijkström.

- Alexander af Jochnick, Mattias Jonson, Ruby Rinman och Petra Wester valdes på två år under senaste årsmötet och har ett år kvar på sina mandat.

- Vi noterar att Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.

- Valberedningen föreslår inga suppleanter.

- Till ordinarie revisorer föreslår vi Per Molin och Deloitte AB (med Andreas Frountzos som huvudansvarig). Till revisorssuppleant föreslår vi Deloitte AB (med Henrik Nilsson).

Här nedan kan du se intervjuer med Linda Wijkström, Claes-Göran Sylvén och Poya Motai om tiden i styrelsen och de föreslagna omvalen.Senaste nyheter

Relaterat