Företag

Intervjuer med föreslagna ledamöter inför årsmötet

  • Föreningen
  • 7 mars 2024

Den 31 januari publicerade valberedningen sitt förslag till ordförande, ordinarie ledamöter samt revisorer för årsmötet i DIF Fotboll den 13 mars. Här hittar du intervjuer inför omval och nyval till styrelsen.

Här hittar du DIFTV-intervjuer med befintliga styrelseledamöter Clas-Göran Sylvén och Poya Motai som föreslås för omval. Intervju med Petra Wester (omval även hon) genomförs i textform nedan eftersom hon för närvarande befinner sig utomlands.
Men vi inleder med Johan Winterstam som föreslås för nyval på ett år.

Förannmäl dig gärna här om du tänkt komma så att vi lättare kan beräkna dryck och tilltugg.

Datum: Onsdagen den 13 mars.
Tid: 18:00.
Plats: TV4-huset, huvudentrén, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm.

 

Intervju med Petra Wester

Hur tycker du att styrelsearbetet har fungerat under 2023?
Jag tycker det har fungerat bra. Vi är en dynamisk styrelse med många kloka och erfarna ledamöter med olika kompetenser, där vi bidrar med olika saker. Vi har dels erfarenheter från näringslivet, dels förenings- och idrottslivet, och vi är ett bra stöd till den operativa ledningen. Vi har också ett stort hjärta för Djurgården och värnar om hela Djurgårdsfamiljen. Finns också ett nätverk med personer som är till nytta för föreningen.

Ni i styrelsen är ju ett lag, men vad tycker du att just du bidrar mest med i styrelsearbetet?
Vi samarbetar mycket på alla områden. men så har vi också egna kompetenser och ansvarsområden. För min del har jag varit mest aktiv och drivande i föreningens anläggningsfrågor, och framför allt ett nytt kansli.

Tillsammans med Mats Jansson har jag projekterat det nya kansliet på Hjorthagen och det är jätteviktigt att vi får till det. Det kommer att betyda jättemycket att vi får ett eget kansli och den första fastighet som vi faktiskt äger själva.

Vad är det som motiverar dig att fortsätta som ledamot?
Jag har ju spelat i Djurgården själv – jag kom till Djurgården 1975 och har en lång historia i föreningen. Så damlaget ligger mig varmt om hjärtat, och sen har jag haft barn och nu till och med barnbarn som spelar i Djurgården, Det är så häftigt!

Jag värnar om att sätta barn och ungdomar i rörelse, och att vi jobbar med idrott. Vår ungdomsverksamhet är väldigt viktig och bra och Djurgården Fotboll tar ett enormt samhällsansvar. Vi kanske inte alltid når ut med hur många barn och ungdomar som vi engagerar i fotbollen och håller borta från tråkigheter. Inte minst Skol IF gör en otrolig insats på det här planet.

Jag har stor respekt för alla som jobbar i Djurgården, för att jobba med den här verksamheten är inte helt enkelt.

Vilka frågor ser du som viktigast framöver?
När jag var med i styrelsen tidigare 2005 hade vi 12 000 medlemmar som mål, nu är vi 25 000. Vilket är fantastiskt! Att fortsätta att växa och bli fler medlemmar, och locka ännu mer publik till våra matcher tycker jag är viktigt. Förstås också sportsliga framgångar för herr- och damlaget. Det är också viktigt att vi har fortsatt ekonomi i balans med ett långsiktigt tänkt och har ordning och reda i böckerna.

Och så återkommer jag till anläggningsfrågan men nu i form av att det är viktigt att vi får till fler och bättre anläggningar så att så många som möjligt kan spela fotboll i Djurgården. Den frågan ska jag fortsätta att driva.

Hur ska Djurgården fotboll ha utvecklats inom fem år?
Vi ska vara topp tre i tabellerna varje år på dam- och herrsidan. Här och nu ska vi konkurrera om europaplatser för herrarna och inom fem år ska även damerna ha som mål att spela om europaplatser. Jag vill också att vi fortsätter att utveckla våra akademier.

Under de kommande åren ska kansliet stå klart på Hjorthagen, och sen hoppas jag att vi inte ska få hybris vad gäller ekonomin. Vi måste utveckla föreningen långsiktigt och inte göra om samma misstag som föreningen gjorde för några år sen.

Den strategi vi har är långsiktig för föreningen och vi ska tänka fem år framåt och inte ett år, vi ska äga vår egen utveckling. Det är ordning och reda i föreningen idag, vilket jag tycker är viktigt att vi bibehåller.

Vad ser du mest fram emot 2024?
Att vi vinner Allsvenskan och Svenska Cupen för herrarna och att damerna når topp fem i OBOS Damallsvenskan och gör ett bra cupspel. Men också att vi får in fler ungdomsspelare i vår verksamhet. Att vi har fortsatt ordning och reda i ekonomin och att det blir ett härligt år för hela Djurgårdsfamiljen på våra arenor. Jag tror att det här blir ett jättespännande år för Djurgården!

Tidigare information från valberedningen

Valberedningen har tidigare påtalat styrkan i att Djurgården Fotboll rustat sig för otroliga möjligheter. Detta kommer av en långsiktighet och kontinuitet som genomsyrat det dagliga arbetet och strategiska styrningen. Med förutsättningarna kommer också skyldigheter att tillvarata det gynnsamma ekonomiska läget och satsa med föredöme.

Många pusselbitar ligger rätt för att ge utväxling på längre sikt. Anläggningsprojekt, medlemsantal, skolidrott och framförallt en kraftig ekonomisk utveckling inom den sportsliga elitverksamheten. Faktorer som alla över tid möjliggör satsningar för föreningen. Vi noterar dock ett växande behov av information kring rådande plan och för hur det egna kapitalet ska arbeta.

Vårt förtroende är fortsatt stort för att nuvarande styrelse och ledning har fokus och förmåga att vidare utveckla vår förening. Vi vill fortsätta på inslaget spår med kontinuitet och tar löpande in återkoppling för att hitta önskad förnyelse i rätt takt.

Vårt förslag till styrelse inför årsmötet innehåller ett nytt namn. Johan Winterstam bedriver till vardags konsultverksamhet inom finans med fokus på förändringsarbete och processutveckling i större organisationer. Johan är förutom engagerad Djurgårdssupporter också utbildad inom Sport Management på GIH. Med stark passion och brinnande intresse ser vi att han tillför en djupare kunskap och ett önskat perspektiv in i vår styrelse.

Vi konstaterar att Linda Wijkström dessvärre avböjer omval då en ny tjänst inom SvFF ej går att kombinera med fortsatt styrelseuppdrag i DIF Fotboll. Linda har varit mycket värdefull för oss med sin breda erfarenhet och vi önskar henne all lycka till och riktar stort tack.

Valberedningens förslag i korthet:

Vi föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande till en period av ett år.

Till ordinarie ledamöter föreslår Valberedningen:

  • Omval av Clas-Göran Sylvén på två år
  • Omval av Petra Wester på ett år
  • Omval av Poya Motai på två år
  • Nyval av Johan Winterstam på ett år

Mattias Jonson, Mikael Pawlo & Cecilia Lannebo valdes på två år under årsmötet 2023 och har ett år kvar på sina mandat.

Linda Wijkström har avböjt omval.

Vi noterar att Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår inga suppleanter.

Till ordinarie revisorer föreslår vi Per Molin som föreningsvald representant och Deloitte AB i form av auktoriserad revisor (med Johan Claesson Hulthin som huvudansvarig). Till revisorssuppleant föreslår vi Deloitte AB (med Andreas Frountzos).

/Valberedningen i Djurgården Fotboll
Magnus Öhrman (sammankallande)
Hans von Uthmann
Jenny Furtenbach
Joakim Uebel

Här hittar du mer information om årsmötet i Djurgården Fotboll den 13 mars.

Senaste nyheter

Relaterat