Företag

Kallelse till årsmöte i Djurgården Fotboll

  • Föreningen
  • 31 jan 2024

Onsdagen den 13 mars klockan 18:00 är det dags för årsmöte i Djurgården Fotboll.

I år, 2024, äger årsmötet rum den 13 mars klockan 18:00.

Motioner till årsmötet kan väckas av enskild medlem, ska vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari. Styrelsen ska enligt våra stadgar yttra sig över inkomna motioner och publicera yttrandet på DIF.se senast tre dagar före årsmötet. Skrivna motioner skickas till [email protected].

Att tänka på inför ditt deltagande på årsmötet
Kom ihåg att ta med dig legitimation samt ditt medlemskort i Djurgården Fotboll. Alla som är 18 år eller äldre har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombud.

Förannmäl dig gärna här om du tänkt komma så att vi lättare kan beräkna dryck och tilltugg samt få en uppskattning om att lokalen kommer att inrymma alla som deltar.

Datum: Onsdagen den 13 mars.
Tid: 18:00.
Plats: TV4-huset, huvudentrén, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm.

En summering av årsmötet kommer att publiceras i efterhand på DIF.se.

  • Är du inte medlem i Djurgården Fotboll? Gör som cirka 25 000 andra och bli det HÄR
  • Här kan du ta del av Djurgården Fotbolls stadgar.
  • Här kan du ta del av valberedningens förslag till styrelse 

Senaste nyheter

Relaterat