Företag

Valberedningens förslag till styrelse

  • Föreningen
  • 31 jan 2024

Den 13 mars är det årsmöte i Djurgården Fotboll. Här följer valberedningens förslag till ordförande, ordinarie ledamöter samt revisorer. Intervjuer för omval och nyval kommer göras tillgängliga i god tid inför årsmötet.

Valberedningen har tidigare påtalat styrkan i att Djurgården Fotboll rustat sig för otroliga möjligheter. Detta kommer av en långsiktighet och kontinuitet som genomsyrat det dagliga arbetet och strategiska styrningen. Med förutsättningarna kommer också skyldigheter att tillvarata det gynnsamma ekonomiska läget och satsa med föredöme.

Många pusselbitar ligger rätt för att ge utväxling på längre sikt. Anläggningsprojekt, medlemsantal, skolidrott och framförallt en kraftig ekonomisk utveckling inom den sportsliga elitverksamheten. Faktorer som alla över tid möjliggör satsningar för föreningen. Vi noterar dock ett växande behov av information kring rådande plan och för hur det egna kapitalet ska arbeta.

Vårt förtroende är fortsatt stort för att nuvarande styrelse och ledning har fokus och förmåga att vidare utveckla vår förening. Vi vill fortsätta på inslaget spår med kontinuitet och tar löpande in återkoppling för att hitta önskad förnyelse i rätt takt.

Vårt förslag till styrelse inför årsmötet innehåller ett nytt namn. Johan Winterstam bedriver till vardags konsultverksamhet inom finans med fokus på förändringsarbete och processutveckling i större organisationer. Johan är förutom engagerad Djurgårdssupporter också utbildad inom Sport Management på GIH. Med stark passion och brinnande intresse ser vi att han tillför en djupare kunskap och ett önskat perspektiv in i vår styrelse.

Vi konstaterar att Linda Wijkström dessvärre avböjer omval då en ny tjänst inom SvFF ej går att kombinera med fortsatt styrelseuppdrag i DIF Fotboll. Linda har varit mycket värdefull för oss med sin breda erfarenhet och vi önskar henne all lycka till och riktar stort tack.

Valberedningens förslag i korthet:

Vi föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande till en period av ett år.

Till ordinarie ledamöter föreslår Valberedningen:

  • Omval av Clas-Göran Sylvén på två år
  • Omval av Petra Wester på ett år
  • Omval av Poya Motai på två år
  • Nyval av Johan Winterstam på ett år

Mattias Jonson, Mikael Pawlo & Cecilia Lannebo valdes på två år under årsmötet 2023 och har ett år kvar på sina mandat.

Linda Wijkström har avböjt omval.

Vi noterar att Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår inga suppleanter.

Till ordinarie revisorer föreslår vi Per Molin som föreningsvald representant och Deloitte AB i form av auktoriserad revisor (med Johan Claesson Hulthin som huvudansvarig). Till revisorssuppleant föreslår vi Deloitte AB (med Andreas Frountzos).

/Valberedningen i Djurgården Fotboll
Magnus Öhrman (sammankallande)
Hans von Uthmann
Jenny Furtenbach
Joakim Uebel

Här hittar du mer information om årsmötet i Djurgården Fotboll den 13 mars.

Senaste nyheter

Relaterat