Företag

Summering av årsmötet 2022

  • Medlem
  • 15 mars 2022

107 medlemmar närvarade på årsmötet den 10 mars på Tele2 Arena.

Den 10 mars hölls årsmötet 2022 på Tele2 Arena för Djurgården Fotbolls medlemmar. Ordförande Lars-Erik Sjöberg inledde med att hälsa medlemmarna välkomna till mötet och hedrade sedan sedvanligt några Djurgårdsprofiler som gått bort under året: Ulf Schramm, Tommy Engstrand, och Ulf Lyfors. En tyst minut utlystes.

Lars-Erik Sjöberg valdes om till ordförande för en tid av ett år, en post han innehaft sedan 2013.

Henrik Berggren fick ordet och inledde med att rikta ett stort tack till alla medlemmar och supportrar och det fantastiska stöd föreningen fått under pandemin, och specifikt under 2021 med tanke på mötets natur. 

Verksamhetsområden som nämndes specifikt var Djurgårdsbutiken som gjorde sitt bästa resultat någonsin, samt Skol IF som nu finns i 27 skolor och har 30 heltidsanställda.

Det ekonomiska resultatet för 2021 blev en vinst på knappt MSEK 9. Omsättningen uppgick till MSEK 175 och det egna kapitalet var MSEK 125 vid årsskiftet. När det gäller det egna kapitalet så utgörs det till en mycket stor del av likvida medel. Henrik avslutade med att peka ut representationslagen samt publiken till fokusområden under 2022. När det gäller publiken så inriktas arbetet på att få tillbaka publiken till arenan samt rekrytera ny.

Poya Motai, Claes-Göran Sylvén, och Linda Wijkström valdes om som ledamöter i ytterligare två år enligt valberedningens förslag. Alexander af Jochnick, Mattias Jonson, Ruby Rinman och Petra Wester har ett år kvar på sina mandat.

På förslag från styrelsen beslutades om att vissa medlemspriser ska höjas från och med den 1 maj 2022. Följande priser gäller från och med ovan datum:

  • 8000 kronor för ständig medlem 
  • 700 kronor för familj
  • 250 kronor för pensionär från 65 år
  • 250 kronor för ungdom 0-20 år
  • 450 kronor för vuxen 21-64 år 
  • 500 kronor för Järnkaninen 0-7 år (avgiften betalas vid ett tillfälle under åldersintervallet) 

Till årsmötet fanns två inkomna motioner att ta ställning till. Den enda röstades bifall på, och den andra röstades det avslag på.

Den första motionen som behandlades föreslog att Djurgården Fotbolls styrelse ska tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att expandera ungdomsverksamheten till Stockholms förorter och andra kommuner i Stockholms län. Resultatet från denna utredning ska presenteras för medlemmarna på årsmötet 2023.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

Den andra motionen föreslog att Djurgården Fotboll under säsong ska bjuda in SM-guldvinnare från andra sektioner till lämplig hemmamatch för att hyllas på innerplan under halvtidspausen.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Till årets Djurgårdare i damlaget utsågs Portia Boakye som fick motta pris, diplom, och blommor på plats.

Till årets Djurgårdare i herrlaget utsågs Magnus Eriksson som fick motta pris, diplom, och blommor på plats.

Årets stipendiat från Kurt Hammargrens minnesfond blev Alexandros Garcia-Tsotidis som fick motta pris, diplom, och blommor på plats.

Vad: En junior som utmärkt sig både på och vid sidan av planen.
Utses av: Sportchef och revisorer. Resestipendium på 5 000 kr.
 
Motivering
Alexandros har under 2021 års säsong gjort stora framsteg. Han har trots sin ringa ålder tränat med vårt A-lag, och spelat ett antal U21-matcher. Med sin speed och aggressivitet uppfyller han med råge att vara en riktig Järnkamin. Till följd av detta har han också fått representera Sverige i P18-landslaget. Då Alexandros också är en god lagkamrat så är han mer än värd denna uppmuntran.

Årets DIF-insats tilldelads Sven Bertmar som fick motta pris, diplom, och blommor på plats.

Vad: Någon som har gjort en speciell insats för Djurgården Fotboll.
Utses av: Styrelsen efter förslag från organisationen.
 
Motivering
Priset går till en person som har hjälpt föreningen ideellt sedan 2004 och som sedan dess gjort ovärderliga insatser för Djurgården. Han är en viktig kugge i våra matcharrangemang där han hjälper oss med såväl herr- som damlaget.
2022 gör han sin artonde säsong i föreningen – en imponerande siffra! Vi säger grattis till Sven Bertmar – och framför allt tack för ditt outtröttliga arbete för Djurgården!

Under punkten övriga frågor fanns inga sådana, och därmed var det dags för Lars-Erik Sjöberg att tacka alla närvarande medlemmar för den här gången, och avsluta årsmötet.

Senaste nyheter

Relaterat