Företag

Kallelse till extra årsmöte den 6 december

  • Föreningen
  • 5 dec 2022

Styrelsen kallar medlemmar i Djurgården Fotboll till ett extra årsmöte den 6 december.

Styrelsen i Djurgårdens IF Fotbollförening kallar till extra årsmöte. Frågan som ska behandlas är om att överföra (överlåta) Djurgårdens damlag (endast representationslaget) till Djurgårdens Elitfotboll AB per den 1 januari 2023.

Anledningen till att styrelsen kallar till ett extra årsmöte är för att om förslaget bifalls (röstas igenom) kommer det träda i kraft från och med räkenskapsåret 2023.

Varför föreslås denna överlåtelse?
Om frågan bifalls kommer det innebära att båda våra två representationslag (herrlaget och damlaget) organisationsmässigt ligger under samma juridiska person. Styrelsen tycker att det är rimligt att våra representationslag (damlaget och herrlaget) jämställs utifrån var i organisationen de ligger.

Mer information och en intervju med ordförande Lars-Erik Sjöberg hittar du här!

Frågan kommer att avgöras genom röstning och som medlem i Djurgården Fotboll är du röstberättigad om du är myndig, d.v.s. minst 18 år gammal.

När: Den 6 december 2022 klockan 18:00.
Var: Aulan på Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1.
 
Dagordning för årsmöte i Djurgårdens IF Fotbollförening den 6 december 2022

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av ordförande för mötet.
  5. Val av sekreterare för mötet.
  6. Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Prokolljusterarna ska också vid behov fungera som rösträknare. 
  7. Överföring av Djurgårdens damlag till Djurgårdens Elitfotboll AB.

Varmt välkommen!

Senaste nyheter

Relaterat