Företag

Nuläget i DIF Ungdom inför säsongen 2024

  • Ungdom
  • 14 nov 2023

Djurgården Ungdom sparkar idag igång säsongen 2024 och det med en spännande ansats kring organisation och kommunikation där en rad förändringar kommer att genomföras in i säsongen 2024 och vidare till säsongen 2025.

– Under den senaste säsongen har vi identifierat områden med stort behov av vidareutveckling för att möta spelare, ledare och vårdnadshavare på ett effektivare och proffsigare sätt på och utanför planen, säger verksamhetschef Christian Krigström Gentile.
– Det är kul att äntligen få starta och presentera allt det som vi har förberett som bland annat innebär mer sportslig personal för våra pojk- och flicklag, en ny hemsida och digital plattform och ett större fokus på kommunikation, genom en dedikerad roll inom det området.

Redan under 2023 har vissa viktiga förändringar införts för att likrikta utbildningen för våra lag, öka delaktigheten hos spelare, ledare och vårdnadshavare samt att driva processer, påbörja och avsluta arbete med anläggningar och planer för våra ungdomslag.
– I början av året infördes Djurgårdens träningsplaneringar som skickas till alla lag i barn- och ungdomsverksamheten. Detta för att presentera vår spelarutbildningsplan på ett tillgängligt sätt och säkerställa att alla lag har tillgång till kvalitetssäkrade upplägg i träning. Träningsplaneringarna ska nu utvärderas och kommer sedan fortsätta att skickas ut veckovis.
– Genom en årlig enkät följer DIF Ungdom upp hur spelare och vårdnadshavare ser på verksamheten, för att personalen på ett träffsäkert sätt ska kunna lägga energin där det finns en efterfrågan. Årets enkät visade en stort önskemål på ökad och bättrad synlighet från kansliet och kommunikation.
– Under 2023 så öppnade Gärdets hybridplaner, som trots många utmaningar under första året inneburit ytterligare två planer att driva verksamhet på, och en ny samlingsplats för våra yngsta lag. Under året så har även en tillbyggnad på Kaknäs påbörjats samt ombyggnad av Kristinebergs IP. Båda dessa byggen kommer gynna de äldsta lagen i akademiverksamheten. Därtill så går planerna framåt för en kanslibyggnad på Hjorthagens IP och ytterligare utrymmen i moduler har tillkommit på samma idrottsplats, som innebär möjlighet till en bättre träningsomgivning.

Organisationsutveckling och Personal

In till säsongen 2024 har DIF Ungdom organiserat om personalen för att öka tydlighet både internt och externt kring ansvarsområden och dialog med ledare och vårdnadshavare. 

Ungdomspersonalen på kansliet verkar i två huvudområden: sport och administration.

Inom sporten ansvarar akademicheferna och de sportsligt ansvariga för allt det som rör sporten på och utanför planen. Akademichefernas fördelning och uppdrag är oförändrat medan barn- och ungdomsfotbollens sportsligt ansvariga fördelas om:
Carl Neij är ny områdeschef för barn- och ungdomsfotbollen med uppgift att säkerställa att riktning och strategi hänger ihop för våra 110 barn- och ungdomslag. Rollen innebär att koordinera samt leda fyra heltidstjänster, två för barnfotbollen och två för ungdomsfotbollen, vilket är en utökning med 1,5 tjänst för verksamhetsområdet.

Barnfotbollen mellan 5-12 år leds av Axel Hellberg Olsson och en nyanställning som är på plats efter årsskiftet. Under tiden som den personen kommer på plats arbetar tre person i tillförordnade roller: Carl Neij (administration runt lagen), David Bergqvist (sportsligt ansvarig P10-12), Karin Engström (fotbollsutvecklare F10-12).

Ungdomsfotbollen mellan 13-19 år leds av Adam Stevens och en nyanställning som påbörjar sin tjänst i slutet av november. Under tiden som nyanställningen kommer på plats leds verksamheten av Adam med stöd från övrig organisation under cirka tre veckors tid.

Syftet med omorganisationen är en idé av kontinuitet med ansvariga som följer åldersgrupper över längre tid och en områdeschef som säkerställer att utbildning, information och administration hänger ihop genom utbildningen. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan de två sportsligt ansvariga kommuniceras till berörda lag.

På den administrativa sidan kommer Julia Fasth, som tidigare var administratör, istället bli kommunikatör. Uppdraget är att optimera alla våra kommunikationskanaler som hemsida, chatgrupper, sociala medier, månadsbrev, utskick och annan kommunikation, så vi säkerställer en effektiv och proaktiv kommunikation gentemot våra spelare, ledare och vårdnadshavare. Denna förändring är viktig i strävan att förbättra kommunikationen som var en tydlig utvecklingspunkt i senaste deltagarenkäten.

Utöver kommunikatörsrollen finns ytterligare sex tjänster inom administrationen som arbetar med akademin, material, arrangemang, ekonomi och anläggningsfrågor. DIF Ungdoms verksamhetschef ansvarar i ett helhetsgrepp för sport och administration.

 

Ny hemsida och digital plattform i samarbete med SportAdmin

Djurgården Ungdom byter digital plattform in till den nya säsongen. Idag tisdag 7 november är difungdom.se aktivt, och kommer vara hemsida och lagsidor för hela ungdomsverksamheten.

Tillsammans med SportAdmin har Djurgården utformat en plattform för ungdomsverksamheten som tydligt ska förbättra den digitala infrastruktur och upplevelsen av Djurgården Ungdom, och erbjuda ett effektivt verktyg till spelare, vårdnadshavare och ledare.

Lagsidorna kommer att aktiveras 1 januari och i samband med det kommer information och utbildningar finnas tillgängliga. Djurgården Ungdom har stora förhoppningar om att denna satsning ska underlätta vardagen för våra spelare, ledare och vårdnadshavare.

 

Arbete under 2024 in mot säsongen 2025

Det är inte bara i säsongsskiftet som vidareutveckling och förändringar kommer ske. Under säsongen 2024 planeras fortsatt arbete med flera av våra anläggningar både befintliga och förhoppningsvis nya. Det är betydande tillägg i faciliteter och planer som kommer att hända, vilket vi ser fram emot med tillförsikt. Därtill kommer arrangemangen ses över för att tydligare anpassas till efterfrågan. DIF Ungdom kommer även fortsätta med lag- och spelararrangemang som träningar på Tele2 Arena, Djurgårdsfestivalen och matchsamlingar för våra knattelag.

Det största arbetet under 2024 är dock att se över och förbereda hur vi kan organisera barn- och ungdomsverksamheten för att möta varje spelares ambition, vilja och ingångsvärde för att spela fotboll. DIF Ungdom strävar efter att ha verksamhet som möter de olika ambitioner och målsättningar varje ung spelare har, och vi inser då att vårt ”erbjudande” behöver bli tydligare, men också passa svensk fotbolls målbild så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt. Därtill ska en översyn av Akademin inledas för att organisera den på ett modernt och effektivt sätt. Detta innefattar att vidareutveckla den struktur och resurser vi har för att bedriva en topputbildning för alla akademispelare.

Sammanfattningsvis har DIF Ungdom spännande säsonger framför sig, med tydliga organisationsförändringar för bättre verksamhet, utan att negativt påverka spelare, ledare och vårdnadshavare.

Vill ni veta mer om DIF Ungdom och de organisationsförändringar som genomförs? Kontakta: [email protected]

Senaste nyheter

Relaterat