Företag

Djurgården Fotboll polisanmäler hot

  • Herrar
  • A-lag
  • 22 maj 2019

Djurgården Fotboll och Buya Turay har, gemensamt, vidtagit en rad åtgärder.

Sedan Djurgårdens senaste fotbollsmatch har en av våra fotbollsspelare, Buya Turay, utsatts för hot, kränkningar, och rasistiska meddelanden i stor skala. Att en anställd i Djurgården Fotboll utsätts för den typen av behandling ser vi som fullständigt oacceptabelt.

Tillsammans med Buya har Djurgården nu vidtagit en rad åtgärder för att hjälpa spelaren på alla sätt vi kan som förening. Vi har haft bra samtal med honom och i samförstånd bestämt hur vi ska agera på olika sätt. En av åtgärderna är att vi nu har polisanmält de meddelanden som riktats mot spelaren och där vi misstänker att brott har begåtts.

– Vi har som policy att polisanmäla alla hot som inkommer mot våra anställda och det har vi gjort nu, säger Mats Jonsson, säkerhetsansvarig på Djurgården Fotboll.

Djurgårdens förhoppning är att alla de vidtagna åtgärderna tillsammans ska skydda Buya från att fortsatt utsättas för hot, samt att han nu ska kunna koncentrera sig på sig själv, sin familj, och fotbollen. För närvarande kommer varken spelaren eller Djurgården att kommentera ärendet mer.

Senaste nyheter

Relaterat