Företag

Certifieringen klar för pojkakademin

  • Ungdom
  • Akademi
  • 12 jan 2023

Det blev fyra stjärnor i betyg för Djurgårdens pojkakademi när SEF genomförde sin årliga certifiering.

Efter att säsongen 2022 avslutats har Svensk Elitfotboll genomfört sin årliga certifiering av landets akademier där respektive verksamhet genomlyses och poängsätts. Nu har dessutom bedömningsskalan ändrats till spannet 1-7 stjärnor, efter att tidigare ha varit 1-5, vilket medfört en ökad kravställning som gör det betydligt svårare att uppnå maxbetyget.

För Djurgårdens del blev det fyra stjärnor i betyg och pojkakademichef Joel Riddez gör följande analys av utfallet:
– Nu har certifieringen kommit och det är en genomlysning från SEF över hur klubbarna jobbar. I år är det ett helt nytt poängsystem med helt andra krav, närmare det som gäller i Norge och Danmark. Vi har fått fyra stjärnor av sju och för att kunna få fler stjärnor är den största punkten att få fler fram elitaktiva spelare på högre nivå än vad vi har haft. Vi ser redan nu att vi kommer att få mer poäng där nästa år men vi behöver jobba stenhårt de närmaste åren för att gå förbi våra konkurrenter, berättar Joel som nu hunnit med ett halvår som pojkakademichef.
– För mig blir det ett bra avstamp in i min nya roll som pojkakademichef där jag får svart på vitt vilka förbättringsområden som vi har framför oss. Samtidigt har vi ett antal saker som vi gör väldigt bra och de förändringar som vi kan göra ska jag nu bita tag i efter mina första månader med hjälp av den här analysen av verksamheten från externt håll. Vi får se över vår organisation för att vi ska kunna bli ännu bättre, men den springande punkten för oss är att ta fram fler elitspelare. Det grundar sig i många andra delar där vi kan utveckla verksamheten genom att exempelvis titta på samarbeten med andra klubbar, jobba med video längre ner i åldrarna eller genomföra fortbildningar för att höja kompetensen hos våra ledare. 

Viktiga framtidsåtgärder för Joel som ändå hunnit göra ett antal förändringar under hösten.
– För mig har de första månaderna handlat om att ha rätt ledare på plats, vi har tagit in lite nytt folk med hög kompetens och vi har gjort om rollfördelningen för att få fler ögon ”ute på fältet”. Det vi också har velat optimera är steget mellan junior och A-lagsfotboll, där vi hela tiden ser över hur vi kan förbättra oss och nu även fått in Peter Kisfaludy som inneburit en förstärkning av verksamheten. Så vi vet var vi står idag och ska gå igenom certifieringen noga medan vi fortsätter med det som vi gör bra, vilket förhoppningsvis leder till att vi får fram fler elitspelare. Inför 2023 har vi många spelare på väg in i elitfotbollen, både spelare som är i vår förening men även spelare i andra klubbar som är fostrade hos oss och är redo för de högsta serierna. Så jag är övertygad om att vi snabbt kan ta steg uppåt, men vi är inte nöjda med var vi är just nu. Jag och mina kollegor har ett hårt jobb framför oss och vi ska hela tiden sträva mot att bli en av Sveriges bästa akademier, avslutar Joel. 
 

Bakgrund 

Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen av Svensk Elitfotboll. Den startade 2010, med idéer från Elitprojektet, och inriktar sig på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till elitklubbarna. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande och totalt deltar för närvarande ca 60 klubbar i nätverket. Sedan 2020 har SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet, och konceptet har sedan dess ändrat namn till Unicoach.

Läs mer om certifieringen här på Unicoach.se

Senaste nyheter

Relaterat