Företag

Fyrstjärnigt betyg för pojkakademin i certifieringen

  • Ungdom
  • Akademi
  • 10 jan 2024

Det blev ånyo ett fyrstjärnigt betyg för Djurgårdens pojkakademi när SEF genomförde sin årliga certifiering.

Den årliga certifieringen av landets akademier som Svensk Elitfotboll genomför, med genomlysning och poängsättning av respektive verksamhet, är nu klar. För Djurgårdens del blev det fyra stjärnor i betyg av sju möjliga - enligt den nya betygsskalan 1-7 som infördes förra året med en ökad kravställlning och tuffare möjligheter att nå maxbetyg.

Ett oförändrat betyg och ett väntat besked, enligt pojkakademichef Joel Riddez som kortfattat förklarar hur betygskriterierna fungerar.
– Man kan konstatera att vi ligger där vi låg förra året och det är enligt plan och förväntan. Vi visste att vi skulle tappa lite poäng på elitspelare, eftersom 98:orna nu faller ur poängsystemet. Man får bara räkna med spelare upp till 23 år, så till exempel Jacob Widell Zetterström och Besard Sabovic faller bort från poängräkningen. Samtidigt vann vi lite poäng på annat håll och vi följer den planen vi har. Ska vi sedan öka från våra fyra stjärnor så är det framför allt på elitspelar-biten vi behöver höja poängen, berättar Joel som betonar hur pass avgörande för betyget det är att få fram elitspelare, (dvs de som tar sig till SEF-klubbarna i Allsvenskan och Superettan eller liknande nivå utomlands).
– Det är många poäng som står på spel där och även ett grundkrav. Så även om vi hade varit perfekta i allt annat hade det inte hjälpt oss att få fler stjärnor. Sedan finns det självklart vissa saker vi kan förbättra, oavsett om det ger stjärnor eller inte. På så sätt är det här en bra genomlysning vi får, där vi kan se vad vi kan lägga mer fokus på i träning och utbildning - samtidigt som många av delarna i verksamheten redan är bra. Så temperaturen har tagits på vår verksamhet - vilket är nyttigt - och nu måste vi jobba framåt och följa vår egen väg. 

Vill du ta del av mer om pojkakademins kommande säsong 2024 finns en utförlig artikel att läsa här.

 

BAKGRUND 

Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen av Svensk Elitfotboll. Den startade 2010, med idéer från Elitprojektet, och inriktar sig på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till elitklubbarna. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande och totalt deltar för närvarande ca 60 klubbar i nätverket. Sedan 2020 har SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet, och konceptet har sedan dess ändrat namn till Unicoach.

Läs mer om certifieringen här på Unicoach.se

Senaste nyheter

Relaterat