Företag

Samarbetet med Engelbrektsskolan fyller 15 år

  • Ungdom
  • Akademi
  • 11 sep 2020

I höst jubilerar DIF Fotboll och Engelbrektsskolan som firar 15 år tillsammans.

Hösten 2005 var det premiär för fotbollsprofilen på Engelbrektsskolan. En efterlängtad möjlighet att kombinera skolgång och fotboll i Djurgården för ambitiösa spelare öppnades upp. Sedan dess har 15 år förflutit och samarbetet är i högsta grad aktivt där mycket positivt har hänt under resans gång, enligt Djurgårdens pojkakademichef Christian Krigström Gentile.
– När vi startade det här samarbetet hade vi en ambition att det skulle vara långsiktigt och efter 15 år kan man ju konstatera att det har blivit så och fortsätter att vara det. Vi värdesätter det här samarbetet med Engelbrektsskolan väldigt högt, vi ser att andra fotbollsprofiler har kommit och gått men genom vårt samarbete har den här fotbollsprofilen fortsatt vara stark där vi välkomnar nya spelare år efter år, både i årskurs 4-6 och 7-9. Kombinationen av bra skolgång och fotboll med instruktörer från Djurgården är väldigt attraktiv. Det märker man inte minst på söktrycket in till sjuan, säger Christian som sett en tydlig utveckling under de femton år som gått
– På Engelbrektsskolan har det hänt jättemycket under den här perioden. De har byggt en hall och gjort om sin plan på skolgården till en konstgräsplan. Något som vi använder inom vår verksamhet och vi är glada att vi kunde tajma det. Samtidigt har vi gått från en gräsplan till konstgräs uppe på Hjorthagen så förutsättningarna för att bedriva det här samarbetet har förbättrats väsentligt under de här åren. Utöver det så har vi blivit väldigt duktiga på att hitta rutiner kring hur vi ska lägga upp träning och kunna komplettera fotbollsprofilen med teori, samlingar och övrigt. 

Kontinuitet på ledar- och personalsidan har också varit en nyckelfaktor i sammanhanget.
– Vi har samtidigt haft väldigt regelbunden personal. Visserligen med några byten ibland men varje ansvarig har haft ett antal år som de jobbat. Just nu är det Viktor Blom och Loke Grahn som är fotbollsansvariga och instruktörer tillsammans med Fredrik Sandell (instruktör) och de gör ett riktigt grymt jobb. Från skolans sida har de i princip haft samma ansvar under hela den här perioden, vilket varit värdefullt för samarbetet, förklarar Christian som dock poängterar att någon expansion av samarbetet inte är aktuellt i nuläget.
– Det höga och regelbundna söktrycket gör att vi nu har fokus på att bibehålla och höja kvalitén i vårt arbete tillsammans med Engelbrektsskolan för att bedriva bra och ambitiös fotbollsverksamhet. När det gäller årskurs 4-6 är det närhetsprincip som gäller så då väljer man en fotbollsprofil när man går i skolan. Från åk 7-9 sker det ett större intag på fotbollsprofilen även utanför närhetsprincipen och då når vi alltid maxantal. 

En annan glädjande del i utvecklingen är en jämnare könsfördelning på fotbollsprofilen. 
– Det är roligt att vi har haft framgång med att utveckla vår flickverksamhet inom Djurgården och det syns också i förhållande till skolan att vi lägger mer krut på den. På så sätt lyckas vi få klasserna i åk 7-9 att bli jämnare i fördelningen av flickor och pojkar, vilket är jättekul. Det har varit ett utvecklingsmål under de här åren som vi nu har kommit tillrätta med och det ska vi fortsätta med, berättar Christian och summerar: 
– Vi tycker att den här verksamheten är väldigt värdefull för spelarna som lär sig förhålla sig till fotboll och skolgång. Vi får också hjälp att balansera fotboll och skola för spelarna när det blir mycket av båda. Där har vi ett bra utbyte mellan skola och förening och en grundbult i samarbetet är att spelarna sköter sin skolgång ordentligt samtidigt som de ska kunna utvecklas som fotbollsspelare.


 

 ”För oss har det betytt otroligt mycket att få in en idrottsförening i skolan.”

 

Något som också Engelbrektsskolans biträdande rektor Pär Kalderén - som även ansvarar för fotbollsprofilen samt de övriga profilerna på skolan - kan intyga. Han var med och startade fotbollsprofilen när det begav sig och insåg genom egen erfarenhet att den fyllde ett viktigt behov.
– Jag fick ju det här uppdraget av Djurgården när jag bytte från en tjänst i Sollentuna. Jag jobbade i många år som individuell Tipselit-tränare och då hade vi ett behov av träningstider. Spelarna tränade för lite helt enkelt och då blev ju skolan en möjlighet att få fler träningstider för ungdomarna i Djurgården. Träning under dagtid var ju inte åtkomligt för DIF på den tiden där de andra Stockholmsklubbarna låg lite längre fram. Så incitamentet var dels att locka elever till skolan, vilket behövdes då, samtidigt som Djurgården behövde träningstider. Där förtjänar Agneta Hagelberg att lyftas fram som var biträdande rektor för 15 år sedan och tog initiativet till detta när hon anställde mig som so-lärare och såg att jag hade erfarenhet av att driva skolprojekt i kombination med fotboll. Det gäller även dåvarande rektor Sören Hedlund samt modiga skolledare som stod bakom detta projekt och möjliggjorde en uppstart, berättar Pär som sett hur samarbetet genererat ömsesidigt utbyte under åren.
– För skolans del är det otroligt viktigt att ha en samarbetspartner inom föreningslivet i närmiljö, så för oss har det betytt otroligt mycket att få in en idrottsförening i skolan. På så sätt kan man väva in samhället i skolmiljön och nu under coronatider har det märkts extra tydligt hur mycket föreningslivet betyder för människor. Sedan innebär det givetvis inte att alla måste vara djurgårdare som går här men Djurgården är ett väldigt starkt varumärke som finns i vår stadsdel Östermalm. Här finns kopplingen till Stadion, Hjorthagen, Östermalms IP och den övriga verksamheten så det har varit ett naturligt steg.

Populariteten för fotbollsprofilen har ökat snabbt sedan starten vilket inneburit att söktrycket för att få en plats nu är rejält.
– Att få in Djurgården i skolan har varit värdefullt där fotbollen blir en viktig del av skoltillvaron. Sedan är det klart att det har genererat ett uppsving för oss där vår status har höjts med tanke på Djurgårdens starka varumärke. DIF borgar ju för kvalitet när det gäller fotbollsutbildning och man måste ha lite resurser för att kunna kliva in i ett projekt av den här kalibern. Vi har vår maxkapacitet på runt 150 elever just nu och när vi var som flest var vi 270 elever. Nu har vi hittat en balans efterhand som skolans popularitet har ökat bland de som bor i närområdet. Det kan vi tacka samarbetet med DIF för men också skolans utvecklingsarbete i stort som har gett oss en hög status på Östermalm. Trycket är med andra ord stort och vi har betydligt fler sökande än vad vi kan ta in, så vi har uppenbarligen lyckats ta fram en bra produkt tillsammans där vi hjälps åt med ett givande och tagande. Det har hela tiden funnits en förståelse och samverkan för att vi ska göra något bra ihop även om det alltid går i cykler, både för en skola och en idrottsförening.


Engelbrektsskolans Wall of Fame med elever som debuterat i Djurgårdens A-lag.

Med anledning av jubilerandet listar Pär några nyckelfaktorer som varit bidragande till framgången:
–  Vi har fått ihop en väldigt bra balans mellan skola och fotboll där vi är helt ense om att skolan är det viktigaste och att det går att kombinera med fotbollen. Så vi förmedlar budskapet till elever och föräldrar att du kan bli fotbollsspelare men du behöver ha skolan med dig - och då är det grundskolan vi pratar om. Den samsynen mellan Djurgården och Engelbrektsskolan är det viktigaste, det handlar ju om ungdomars bästa. 
– Vi har en liten Wall of Fame där elever som har spelat med Djurgården på dam- och herrsidan får sin tröja upphängd på skolan. Det är ett kvitto på att vi gör någonting rätt men självklart är vi lika glada om de får göra debut i en annan klubb i Allsvenskan eller Superettan. I nuläget har vi åtta tröjor upphängda, fem tjejer och tre killar, och jag hoppas att DIF-tränarna Kim & Tolle (herrlaget) och Pierre Fondin (damlaget) ser till att det blir fler.
– Något som underlättat på senare år är att Djurgården har startat en flickakademi igen, vilket inneburit en bra draghjälp för oss. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och det blir en bättre balans om vi får många tjejer som hittar hit. Det har vi satsat på genom Engelbrektscupen - en turnering för enbart tjejer - som varit ett lyckat initiativ mellan Djurgården och Engelbrektsskolan. Det har gjort att vi fått otroligt mycket fler tjejer som har sökt hit. 
– En stor satsning som vi gjorde när Skolverket la om sina kursplaner var att behålla Elevens val. Där är vi ju unika genom att vara en profilskola där alla elever har en profil och där vi kunde behålla en fotbollsdel. Det får vi tacka vår rektor Tomas Hultqvist för som har värnat om profilen, så det är viktigt att skolledningen har varit med på tåget under de här 15 åren. Sedan har ju kontinuiteten med Henrik Berggren (vd) varit otroligt viktig där även han värnat om det här projektet. Man behöver ha ledande personer med sig och det är glädjande att Henrik och Tomas har hittat varandra i det samarbetet.
– Christian (Krigström Gentile, pojkakademichef) har ju också varit med i projektet sedan mellanstadiet och själv har jag varit med hela vägen så det finns en kontinuitet på ledarsidan som har varit avgörande för att det ska fungera. Sedan måste jag återigen hylla ”Henke” (Berggren) och även Bosse (Andersson) som alltid ställer upp när det behövs. De är aldrig längre än ett samtal bort om vi har funderingar eller frågor. Jag vill även nämna vår profilledare på skolan, Steve Posch, som driver det dagliga arbetet på ett utmärkt sätt.

Vad som väntar framöver för samarbetet mellan Engelsbrektsskolan och Djurgården återstår att se men med tanke på mängden sökande handlar det närmast om att fokusera på att förädla konceptet ytterligare.  
– Vi vill ju behålla kvaliteten i det vi gör och vi har ju elevutvärderingar kontinuerligt. Det är viktigt att vi får återkoppling från eleverna och vi skruvar samtidigt på belastning och träningsinnehåll med Djurgården som ju äger den frågan. Så elevernas och tränarnas synpunkter är värdefulla för oss och förhoppningen är att det ska bidra till fler elitfotbollsspelare framöver - som samtidigt går ut skolan med goda ämneskunskaper, summerar Pär.

Senaste nyheter

Relaterat