Företag

Dags att söka till fotbollsprofilen

  • Föreningen
  • Ungdom
  • 19 jan 2022

Djurgårdens goda samarbete med Engelbrektsskolan går in på sextonde året och nu är det dags för en ny årskull att söka till den populära fotbollsprofilen.

Sedan starten 2005 har DIF Ungdom och Engelbrektsskolan haft ett fruktbart samarbete där skolarbete och fotbollsutbildning sker parallellt i den populära fotbollsprofilen. Nu har det blivit dags för en ny årskull att söka men i rådande covidläge sker det under lite annorlunda premisser. Det innebär att kommande informationsmöten kring fotbollsprofilens verksamhet kommer att hållas digitalt via Teams, istället för tidigare planerade fysiska möten.

Dessa informationsmöten går av stapeln nu på onsdag den 19/1 för årskurs 7 (med två mötestider 18:00 samt 18:45) och sedan tisdag 25/1 för årskurs 4, (även där med mötestiderna 18.00 samt 18.45).
Länkar till kvällens möten finns nedan: Engelbrektsskolans biträdande rektor Pär Kalderén, som även ansvarig för profilerna och antagning åk 4-9, hoppas givetvis på ett sedvanligt stort intresse i år.
– Nu har sökningen till fotbollsprofilen inletts och den pågår från den 15 januari fram till den 15 februari. Efter att man sökt blir man kallad till test där vi har ett antagningsprov för att komma in. Så det är viktigt att man söker under den här perioden och det gör man på stockholm.se. Vill man ha mer info så finns det på vår hemsida, berättar Pär och fortsätter:
– Testerna sker sedan med våra DIF-ledare och det brukar vara runt 150 sökande elever till de 30 platser som vi erbjuder, där vi tar in både killar och tjejer. Söktrycket brukar vara högt och så har det varit under väldigt många år. Vi startade med första kullen redan 2005 med elever födda 1992 och nu är vi framme vid de som är födda 2009.

Något som innebar att fotbollsprofilen firade 15-årsjubileum förra året, läs mer här om historiken, och upplägget uppdateras i takt med tiden där en del nyheter har tillkommit på senare tid. 
– Vi kopplar numera ihop det med vårt värdegrundsarbete ”Du är bra som du är” som fokuserar hur man uppträder mot sina kompisar. Sedan har vi även inkluderat en teoridel som handlar om kost där eleverna får lära sig hur det är att leva som en elitidrottare när det gäller kost, sömn och de bitarna.

På plats för att undervisa finns en väl intrimmad ledarstab från Djurgården på plats.
– Vi gjorde några byten på ledarsidan för ungefär ett år sedan då Christian (Krigström Gentile, pojkakademichef i DIF) uppdaterade ledarbesättningen. Så nuvarande ledare är väl inkörda och det finns en styrka i att vi alltid har de bästa akademitränarna från Djurgården på plats. Sedan erbjuder vi även målvaktsträning vid vissa tillfällen.

Beträffande sökningen gäller olika förutsättningar beroende på vilken årskurs man söker.
– Profilen sträcker sig ju från årskurs 4-9, så för de som söker årskurs 4-6 sker det ju via den relativa närhetsprincipen och då gäller det att få en plats på skolan. I årskurs 7-9 sker sökningen genom antagningstester och då går man efter prestation. 
– I övrigt har vi ju inga renodlade profilklasser utan blandar eleverna så att det inte blir enbart fotbollsklasser. Vi strävar efter en bra mix av elever från olika profiler och tar inte bort några ämnen, utan det handlar om en utökad studieplan så det blir ingen minskning av någon annan undervisning, förklarar Pär som även gläds åt att intresset för fotbollsprofilen på flicksidan har ökat starkt på senare tid. 
– Vi har jobbat hårt med rekrytering på tjejsidan. Sedan är Skolverket tydliga med att man inte får kvotera in något kön så vi kan inte bestämma att vi ska ha en helt jämn fördelning. Däremot har vi jobbat för att få in ett större antal sökande tjejer så att urvalet blir stort och det har gjort att vi har kunnat vara i stort sett 50/50.

Senaste nyheter

Relaterat