Företag

Aktivare raster på Östermalmsskolan

  • Skol IF
  • 24 apr 2023

Den 19 april 2023 lanserade Djurgården Skolidrott och Östermalmsskolan en gemensam satsning för aktivare raster genom ett gemensamt rastprogram. 

Sedan hösten 2022 arbetar Djurgården Skolidrott och Östermalmsskolan tillsammans gällande organiseringen av Skol IF för skolans elever. Nu utvecklas samarbetet ytterligare genom en fördjupad satsning på aktiva raster där Idrottsledaren från DIF tillsammans med rastansvarig på skolan kommer arbeta med att ytterligare aktivera eleverna under skoldagens raster. 

Ansvarig för rastprogrammets utformning på Djurgården Skolidrott är Philip Hjalmarsson och Oskar Ottersten.
– Programmet fokuserar på att organisera och strukturera en del av skoldagen, vilken ofta förblir lite bortglömd men har stor påverkan på övrig skoltid. Det som händer på rasterna följer med in i klassrummet, kommer eleverna in fulla av energi och på bra humör underlättas nästkommande lektion. Rastprogrammet är framtaget utifrån inlärningspsykologisk forskning och pedagogiskt beprövad erfarenhet för att skapa en så rolig, inkluderande och aktiv rast som möjligt, säger Philip. 

Den grundläggande strukturen för rastprogrammet handlar om att dela in skolgården i olika zoner för att utifrån det tematisera zonerna för att eleverna ska kunna välja vilka typer av aktiviteter de vill ägna sig åt. En zon kan till exempel ha temat lekar, den andra motorik och den tredje aktivitet med boll. Detta utan att tappa elevinflytande över aktiviteterna.
– Rasten är en tid för återhämtning och att ladda batterierna inför nästa lektion, det är därför en balansgång för oss i skolan mellan organiserad verksamhet och fri lek, säger Emma Svanberg, biträdande rektor Östermalmskolan och fortsätter:
– Det är därför viktigt för oss att hitta former att bedriva rast där alla elever ges frihet att utforma tiden som de önskar, samtidigt som vi upprätthåller ramarna för vad vi i vuxenvärlden bedömer vara schysst och inkluderande verksamhet.

På skolan arbetar Idrottsledare Simon Bärlin som har det operativa ansvaret för rastprogrammet från Djurgårdens sida. Tillsammans med fritidspedagog Sebastian Da Silva Soto har han även spelat en viktig roll i förarbetet inför programmets implementering.
– I min roll som Idrottsledare har jag möjlighet att bygga relationer med eleverna över hela skoldagen utanför den traditionella lärare/elevrollen. Rasterna är redan idag ett utmärkt tillfälle att introducera mer fysisk aktivitet och tipsa om Skol IF:s aktiviteter senare på dagen. Att vi nu får än mer struktur på aktiviteterna kommer underlätta arbetet ytterligare, säger Simon.

Fakta Östermalmsskolan

Kommunal grundskola på Östermalm
520 elever årskurserna F-6 
Läs mer om Östermalmsskolan här.

Vill du veta mer om Djurgården Skolidrott, besök https://dif.se/skol-if  eller e-posta [email protected] 

Senaste nyheter

Relaterat