Företag

Vill du bidra som inredningsarkitekt på Kaknäs?

  • Föreningen
  • 11 okt 2023

DIF Fotboll söker en utbildad inredningsarkitekt som kan kliva in som ideell resurs och agera rådgivare/bollplank när Kaknäs byggs ut.

Nu är utbyggnaden av träningsanläggningen på Kaknäs i gång. I dagsläget har pålning genomförts och arbetet med att gräva och gjuta en bottenplatta till huset har påbörjats. Enligt plan så skall det nya huset stå klart nästa höst.

DIF-ikonen Mats Jansson företräder en grupp ideella som håller i projektet från Djurgårdens sida.
– Vi har täckt upp i princip allt när det gäller byggnationen. Dock så känner vi att vi skulle behöva hjälp av en inredningsarkitekt. Vi har en grupp som skall svara för inredningen, men råd från en professionell kraft skulle behövas. Det är ju väldigt viktigt för trivsel, arbetsmiljön att man exempelvis väljer rätt färger till olika typer av rum, detsamma gäller naturligtvis möblemang med mera, berättar Mats.

Därmed ställs frågan om det finns någon i Djurgårdsfamiljen som är utbildad inredningsarkitekt, och kan tänka sig att lägga lite tid ideellt som rådgivare/bollplank åt gruppen? Om så är fallet, hör av dig till Mats Jansson på [email protected].

Senaste nyheter

Relaterat