Företag

Styrelsens förslag om höjda medlemsavgifter

  • Föreningen
  • Medlem
  • 8 mars 2022

På torsdag den 10 mars är det årsmöte i Djurgården Fotboll, och till det årsmötet föreslår styrelsen att höja ett antal medlemsavgifter.

Styrelsen i Djurgårdens IF Fotboll har gjort en utredning om medlemsavgifter i svenska fotbollsklubbar och föreslår till årsmötet 2022 en höjning av medlemsavgifterna. Årsmötet är på torsdag och du hittar all information du behöver om det här.

Bakgrund
Djurgårdens IF Fotbollsförenings medlemsavgifter är enligt följande:

Vuxen (från 20 år): 400 kronor
Pensionär/barn/ungdom till och med 20 år: 200 kronor
Järnkanin (engångsbelopp fram till fyllda 7 år): 400 kronor
Familjemedlemskap: 600 kronor
Ständigt medlemskap: 8 000 kronor

Dessa medlemsavgifter har varit oförändrade under lång tid. Styrelsen har därför vidtagit en partiell översyn av hur övriga föreningars medlemsavgifter har sett ut avseende år 2021 för att avgöra huruvida en höjning av medlemsavgifterna ur ett omvärldsperspektiv varit att anse som befogad. Ett urval av den partiella översynen ger vid handen följande.

Förslag
Med anledning härav lämnar styrelsen följande förslag till höjning av medlemsavgiften fr.o.m. 1 maj 2022 enligt nedan.

Vuxen (från 20 år): 450 kr (+ 50kr)
Pensionär/barn/ungdom till och med 20 år: 250 kr (+ 50kr)
Järnkanin (engångsbelopp fram till fyllda 7 år): 500 kr (+ 100kr)
Familjemedlemskap: 700 kr (+ 100kr)
Ständigt medlemskap: 8 000 kr (oförändrad)

Yrkande
Styrelsen hemställer att årsmötet beslutar att höja medlemsavgifterna enligt ovanstående förslag att gälla från och med 1 maj 2022.

Läs allt om årsmötet som alltså är på torsdag den 10 mars här.

Fotnot: 2019 höjdes årslängden på Ungdom från 18 till 20 år och Ständig medlem från 5 000 kronor till 8 000 kronor. Samtidigt infördes kategorin Järnkanin (engångsbelopp på 400 kronor som gäller tills medlem fyller 7år).

Senaste nyheter

Relaterat