Företag

Summering av medlemsmötet den 12 februari

  • Föreningen
  • 13 feb 2024

Under måndagen den 12 februari höll Djurgården Fotboll medlemsmöte på Tele2 Arena. Medlemmar närvarade såväl på plats som på distans via livesändning. Här kan du läsa en summering av medlemsmötet.

Medlemsmötet inleddes med att ordförande Lars-Erik Sjöberg hälsade välkomna och summerade de senaste 10 åren för Djurgården Fotboll. 10 år som inneburit att föreningen har växt på väldigt många plan: medlemmar, publik (säsongskort och lösbiljetter), souvenirförsäljning, ungdoms- och akademiverksamheten, och i utvecklingen av våra representationslag med mera.

Lars-Erik lämnade sedan över ordet till Valberedningens ordförande, Magnus Öhrman. Magnus inledde med att poängtera att valberedningen inte är en del av styrelsen. Valberedningen har lämnat sitt förslag inför årsmötet som bland annat innebär omval av ordföranden, samt förslag om Johan Winterstam som ny styrelseledamot samtidigt som Linda Wijkström lämnar styrelsen. Läs mer om valberedningens förslag här.

Efter Magnus var det dags för vd Henrik Berggren att tala på scen. Henrik inledde med lite grundläggande delar för Djurgården Fotbolls strategi: att Djurgårdens kärnverksamhet alltid ska vara fotbollsverksamheten för damer, herrar, pojkar, och flickor. Den uttalade målsättningen för våra representationslag (A-lag dam och herr) är att konkurrera om platser i de europeiska cuperna.

Biljettintäkterna är grundbulten av de inkomster som budgeteras för en säsong. Budgeten för biljetter (säsongskort och lösbiljetter) är 55 miljoner kronor för 2024.

En annan viktig intäktsdel är partnerdelen/företagsförsäljning. Lågkonjukturen som råder påverkar förstås den här delen men än så länge har vi inte riktigt märkt av det i Djurgården Fotboll. Snarare att utvecklingen stannar av lite, men vi ser ändå ljust på att ha en fortsatt tillväxt på partnersidan.

Mobill är ny huvudpartner för 2024. Läs mer här.

En tredje viktig intäktsdel är souvenirförsäljningen som 2023 passerade 40 miljoner kronor i omsättning och 7 miljoner i resultat, ett resultat som delas med Djurgården Hockey.

Både vad gäller företagsförsäljningen och souvenirförsäljningen är det resultatet som är det viktiga snarare än omsättningen.

Vidare berättade Henrik om Skol IF. Skol IF finns idag på cirka 30 skolor med cirka 30 anställda, och vi skapar tusentals aktivitetstimmar för Stockholms barn varje vecka. Det innefattar alla typer av sporter och aktiviteter och är något vi fortsätter att utveckla. Så sent som i juni 2023 vann Skol IF en offentlig upphandling med Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad. Ett gott betyg och ett kvitto på en bra verksamhet. Läs mer här. 

Ett område vi ser över hur vi kan utveckla och förbättra är vår föreningskommunikation – att kunna kommunicera med våra medlemmar på ett bättre sätt bortom medlemsmöten och årsmöten. Vi tar gärna emot i idéer och inspel, mejla till någon av oss på kansliet personligen, eller till [email protected]. 

Angående anläggningar så sker en ombyggnation på Kaknäs som är igång och väntas stå klart i början av 2025. Vidare har vi fått godkänt på att bygga ett kansli på Hjorthagens IP. Läs mer om det här. 

Angående tältet på Hjorthagens IP som har möjliggjort träning för alla våra lag under vinterhalvåret så restes det inte denna säsong då vi inte kunde garantera säkerheten efter att tältet föll ihop förra vintern. På sikt vill vi bygga en inomhushall men det är ännu i ett tidigt stadium och något vi får be att återkomma kring framöver. Upprustning sker även på Kristinebergs IP, både vad gäller planen och faciliteterna, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för såväl damlaget som ungdomssektionen. 

Henrik berättade även att han känner sig trygg i att Djurgården Fotboll nu befinner sig i ett läge där vi de kommande åren ska satsa mer pengar på A-lagen, akademierna, och anläggningar.  

Djurgården Fotboll verkar mot införandet av VAR i svensk fotboll i enlighet med den motion som har röstats igenom på ett årsmöte. I januari 2024 skickade vi in en motion till Stockholms fotbollsförbund om att inte införa VAR i svensk fotboll. 

Därefter lämnade Henrik över till Mats Jonsson som är säkerhetsansvarig i Djurgården Fotboll. 

Sedan i augusti 2023 har vi en ny terrorhotnivå i Sverige – vi befinner oss nu på nivå 4. Detta påverkar förstås våra arrangemang ur säkerhetssynpunkt och säkerhetsorganisationen har därför vidtagit en rad åtgärder för att ytterligare öka tryggheten på våra matcharrangemang. Väskförbudet gäller för samtliga våra matcharrangemang 2024 och tills vidare. 

2023 ökade användningen av pyroteknik i svensk fotboll till nivåer vi aldrig tidigare har sett. Flera myndigheter och andra aktörer har förstås noterat detta och diskussioner och arbete sker för att hitta åtgärder för att kunna ha så säkra och trygga arrangemang som möjligt. Om 2024 blir som 2023 ur pyrotekniksynpunkt kan vi nog dessvärre vänta oss en utveckling som går mer mot en form av villkorstrappa snarare än den nuvarande exkluderingsstrategin. 

Mats Jonsson lämnade sedan över ordet till Christian Gentile som är verksamhetsansvarig för ungdomsfotbollen. Djurgården har stärkt organisationen för barn och ungdomar, i huvudsak för att kunna erbjuda fotboll redan från fem års ålder (istället för sex år i dag), samt kunna expandera vår flickverksamhet så att vi kan ta emot fler flickor i Djurgården Fotboll. 

En ny hemsida är lanserad för alla ungdomslag, besök gärna difungdom.se som dock främst är till för barnen och vårdnadshavarna. 

Christian berättade sedan om den utmaning som finns med fotbollsplaner för ungdomarna, inte minst på vintern. Vi jobbar på olika sätt för att säkerställa en bättre situation nästa vinter och även vintern efter det, och då gäller det främst Hjorthagens IP och Kristinebergs IP. 

Djurgården Ungdom har även tagit över fiket på Östermalms IP, i tillägg till cafét på Hjorthagens IP som vi redan ansvarar över. 

Sedan gick Christian in på akademiverksamheterna. Eftersom vi vill att våra akademier ska vara av högsta klass är ett av våra fokusområden att minska omsättningen av spelare och ledare. Att nå kontinuitet i akademilagen och ge dom förutsättningar och en utbildning som gör att de kan och vill flytta upp till nästa nivå varje år är ett mål vi har. Att behålla spelare i Djurgården från akademi och så länge som möjligt, gärna till A-lagen, kommer även att höja statusen på våra akademier, till exempel vad gäller den årliga certifieringen. Vi har nu avtal med fler spelare än tidigare, längre avtal än tidigare, och en del avtal som redan nu sträcker sig tills spelarna blir seniorspelare. 

Christian lämnade över ordet till Jean Balawo som är sportchef för damlaget, samt akademichef för flickakademin. En utvärdering av damlagets säsong 2023 är gjord och vi har därefter vidtagit en del åtgärder. En av dom är att minska truppen till 18+2 istället för 24+3 spelare, men även att höja nivån, kraven, och statusen på Djurgårdens damlag för att bli mindre av en slutstation, och mer av en språngbräda vidare i karriären. 

Till 2024 har en rad förändringar gjorts. Organisationen kring laget har förstärkts, truppen har bantats och spetsats, och snart kommer även anläggningsfrågan vara löst långsiktigt efter flera år med lite sämre förutsättningar. Detta kommer att förbättra vardagen för spelarna och höja attraktionskraften för Djurgården. En del av den stärkta organisationen är rekryteringen av Anders Johansson som är tillbaka i föreningen och är en resurs för såväl akademin som A-laget. Läs mer här. 

Jean lämnade över ordet till herrarnas sportchef Bosse Andersson. Bosse inledde med att konstatera att han har märkt av viss oro och många frågor bland supportrar kring lagbygget säsongen 2024. Han konstaterade även att transferfönstret ännu bara har varit öppet i 12 dagar. 

Marknaden för spelare har varit ganska lugn under november, december, och stora delar av januari. En bidragande anledning till det är nya regler från UEFA rörande agenter. 

En utvärdering för 2023 är gjord och de delar som man kommit fram till som minusfaktorer har vi nu tagit med oss in i 2024 och jobbat för att åtgärda. Det gäller tex för stor spelaromsättning på sommaren, en till viss del bristande laganda, och att spelidén behöver utvecklas till 2024. Till årets säsong har beslut tagits om att ha en mindre trupp än föregående år. 

Vi har fullt förtroende för vårt tränarpar och jobbar hårt för att göra en bra säsong tillsammans. 

Sedan gick Bosse igenom de tre senaste transferfönstren (inklusive det nuvarande), för en detaljerad genomgång rekommenderar vi dig som medlem att se medlemsmötet via den länk du har fått på mejl. Bosse går upp på scen cirka en timme in i sändningen. Om du saknar mejl från oss, mejla [email protected]. 

När Bosse blickade framåt mot 2024 är både Svenska Cupen och Allsvenskan viktiga för oss i år för att återigen ta en av de europaplatser som svenska lag kan spela sig till. 

Vad gäller nyförvärv hintade Bosse om två ytterligare nyförvärv inför säsongen, båda av offensiv karaktär. Det finns emellertid vissa parametrar som man vill ska uppfyllas för dessa värvningar. Sedan berättade Bosse om transfern för Lucas Bergvall till Tottenham. För detaljer om detta, hänvisar vi återigen till sändningen av medlemsmötet. En del i relationen med Tottenham kan innebära utbyte av spelare i båda riktningar, samt eventuellt en träningsmatch mellan lagen. 

Sedan gick Bosse igenom kontraktslägena för truppen, samt ledarstaben och övriga stödfunktioner som jobbar enbart med A-lag herr. Se även detta i sändningen från medlemsmötet, där Bosse och Peter Kisfaludy även gick igenom de akademikontrakt som finns för pojkar födda 2005-2008. 

Bosse gick sedan vidare och berättade om strategi och organisation för scoutingverksamheten, samt vilka marknader som är prioriterade och vilka verktyg man använder.  

Efter detta var det dags för frågor, både som har ställts på förhand, som kom in i chatten under livesändningen, och som ställdes av de medlemmar som närvarade på plats. För att se dessa frågor och svar hänvisar vi till den länk du har fått på mejl. Om du saknar mejl från oss, mejla [email protected]. 

Tack till alla som deltog i medlemsmötet såväl på plats som digitalt på distans! 

Senaste nyheter

Relaterat